Květnický Ušák

 KU_2017

Děkujemevšem dětem i rodičům za účast na 9. ročníku Květnického Ušáka.

Fotogalerie naleznete zde: https://www.facebook.com/kvetnickyusak/photos

Těšíme se  na setkání s Vámi na 10. ročníku, který se bude konat v soboru 9.9.2017.

Spolek Květnický Ušák

pořádá každou první sobotu po zahájení školního roku den plný soutěží a her pro děti a jejich rodiče. Připraveny jsou různé soutěže, hry a pestrý doprovodný program. V minulých letech to byly ukázky činnosti kynologů, přednáška lesníků, zásah dobrovolných hasičů, skákací hrad, "koupání" v pěně nebo jízda zručnosti na kole. Navštívili nás i zdravotníci, Policie ČR, a BESIP, ale i klaun a balónková show. Velmi zajímavá a dětmi vítaná byla ukázka canisterapie, lodní bitva nebo vystoupení šermířů. Součástí akce je i tradiční pasování prvňáčků, kterým šťastné vykročení do školních let popřál např. vícenásobný mistr světa Pavel Maslák nebo mistr Evropy Jiří Mužík.
Historie Květnického ušáka začíná rokem 2008, kdy se zúčastnilo cca 100 dětí, a tento počet každý rok rostl. V loňském roce jsme přivítali více než 350 soutěžících dětí.

Bližší informace a fotogalerie z minulých let naleznete na: www.facebook.com/kvetnickyusak.

e-mail: kvetnicky.usak@seznam.cz