Aktuality


Zveřejněno 23. 11. 2022

Zásobník projektů

Přehled připravovaných a uvažovaných projektů

  • S koncem roku je neodmyslitelně spojena i příprava rozpočtu na další období. Návrh rozpočtu na rok 2022 bude zveřejněn v nejbližších dnech a projednáván a schvalován bude na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2022.
  • Jedním z velice důležitých podkladů pro přípravu rozpočtu je i dlouhodobě využívaný a aktualizovaný Zásobník projektů obce Květnice. V tomto pracovním dokumentu jsou vypsány připravované a uvažované projekty obce, včetně stavu příprav, doby plánované realizace, ale i případných zdrojů financování z dotačních titulů. Dokument je průběžně doplňován a aktualizován. 

ZPĚT NA AKTUALITY