Aktuality


Zveřejněno 23. 2. 2023

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Proběhne: 01. 04. 2023 08:00

Bioodpad z Vašich zahrad bude možné i letos odevzdat do přistavených velkoobjemových kontejnerů.

Přistaveny budou na čistírně odpadních vod v sobotu 1. 4. 2023 a 29. 4. 2023 od 8 do 12 hodin.

Mimo tyto termíny můžete bioodpad zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře v Úvalech - Sběrné suroviny D. F.

Zároveň je možné sjednat na obci prostřednictvím obstaravatelské smlouvy pravidelný svoz bioodpadu přímo z Vaší nemovitosti. Ten probíhá v sezóně od začátku dubna do konce listopadu vždy sudý týden v sobotu. 

Cena za tuto službu pak činí 1000,- Kč při velikosti nádoby 120 litrů a 1500,- Kč při 240 litorové nádobě.

Děkujeme, že nevyhazujete bioodpad po obci, na zemědělské pozemky či podél cest.

ZPĚT NA AKTUALITY