Aktuality


Zveřejněno 10. 8. 2016

Přerušení dodávky vody - Aktualizováno 29.8.2016

Proběhne: 25. 08. 2016 08:00 – 29. 08. 2016 22:59

Z důvodu prováděných oprav na straně dodavatele vody PVK a. s. bude přerušena dodávka vody.

Provozovatel vodovodu Vodos Kolín podniká veškeré možné kroky k zajištění alespoň minimálních dodávek vody do řadu. Z tohoto důvodu vyzýváme občany k dostatečnému předzásobení pitnou vodou. Dodávaná voda nebude určena k pití a vaření, ale pouze pro vykrytí nezbytné potřeby pro hygienu. Prosíme v tomto období o maximální šetření vodou. V žádném případě nepoužívejte pračky a myčky nádobí, mohlo by dojít k jejich poškození.

Děkujeme za pochopení a součinnost. Snažíme se společně s provozovatelem tuto vypjatou situaci zvládnout, aby nás pokud možno co nejméně postihla.

12.8.2016 - doplněn dopis spol. Vodos - nesouhlas s provedením dostávky

22.8.2016 - dle posledních informací ze spol. Vodos bude zásobován vodou vodojem ve Škvroci a odtut nám voda poteče, byť ve sníženém tlaku. Vzhledem k tomu, že se jedná o nouzové řešení, prosím o maximální možné šetření vodou. Pokud se nepodaří vodojem udržet v chodu, bude pro Květnici přistavena cisterna.

25.8. 2016 - dle aktuálních informací je voda dodávána do všech odběrných míst a splňuje požadavky pitné vody. Přesto Vás žádáme o šetření vodou. I nadále platí doporučení nepoužívat myčky na nádobí a pračky, aby nedošlo k jejich poškození.

29.8.2016 - Obdrželi jsme protokol o rozboru vody z předávacího místa - voda je v pořádku a splňuje podmínky pro pitnou vodu. V tuto chvíli je obnovena dodávka vody  od PVK a od tohoto okamžiku jsou dodávky realizovanány ve standardním režimu.

Velice děkujme za Váš vstřícný přístup po dobu odstávky. I díky Vám se podařilo toto období přečkat a nebylo nutno přistoupit ke krizovým scénářům.

Oznámení PVK

Reakce spol. Vodos

Rozbor vody

ZPĚT NA AKTUALITY