Aktuality


Zveřejněno 12. 7. 2017

Získání dotace na intenzifikaci ČOV

Obec získala dotaci na intenzifikaci ČOV a od srpna 2017 budou zahájeny stavební práce.

V minulých dnech se obci podařilo získat dotaci na projekt Intenzifikace ČOV, který představuje investici v celkové ceně cca 25 mil. Kč. Navýšením kapacity čistírny ze stávajících 2100 EO na 4500 EO budou vyřešeny potíže s nedostatečnou kapacitou ČOV a bude umožněno připojování nových objektů.

Dne 26. 7. 2017 předáváme staveniště realizárotovi stavby, který vzešel z výběrového řízení, a budou zahájeny práce. Prosíme tedy o pochopení se zvýšeným pohybem vozidel v okolí čistírny a probíhajícímí pracemi.

ZPĚT NA AKTUALITY