Aktuality

1. října 2019

Upozornění občanům

Hony v okolí Květnice

jsou Mysliveckým sdružením naplánovány na dny: 9.11, 30.11., 14.12. a 28.12. 2019

Spolek obhospodařuje  přes 200 ha,  a proto přesně neví kde se budou pohybovat, ale pravidlo bývá, že první a poslední  hon  je v Květnici.  Termín, kdy potáhnou leč kolem Květnice III, nedovedl stanovit, neboť to záleží na více faktorech  (počet honců, počasí apod.).