Aktuality

20. dubna 2020

Obnovení provozu Obecního úřadu

včetně úředních hodin pro veřejnost

Oznamujeme Vám, že s platností od 20.4.2020 je obnovena činnost obecního úřadu v plném rozsahu, včetně úředních hodin pro veřejnost. V souvislosti s nadále trvající nutností zabránit šíření onemocnění covid-19 Vás žádáme, abyste osobně navštěvovali úřad pouze v případech, kdy nelze záležitost vyřídit elektronicky nebo po telefonu. V případě osobní návštěvy používejte ochranné pomůcky a dodržujte vzdálenost 2m. Děkujeme za pochopení.