Aktuality

12. května 2020

Dokončení veřejného osvětlení

v Květnici II

Ačkoliv se informace přímo netýká všech obyvatel Květnice, ale především obyvatel Květnice II, chceme zveřejnit progres plánované realizace dokončení veřejného osvětlení v této lokalitě. Ve spolupráci s obecním úřadem, který výhradně pro tento účel zřídil transparentní účet ve Fio bance, vybrala zhruba polovina občanů žijících v lokalitě Květnice II, částku 870.000,- korun. Dalších 5 rodin smluvně přislíbilo dar věnovat po dokončení veřejného osvětlení v jejich ulici. Obec přislíbila celou akci zastřešit výběrem dodavatele, technickou podporou a v neposlední řadě finančními prostředky, pokrývajícími zhruba třetinu konečné ceny zakázky. V tuto chvíli nám chybí necelých 210.000,- korun k tomu, abychom mohli začít s realizací VO. Věříme, že se i mezi zbývající polovinou vlastníků nemovitostí žijících v lokalitě Květnice II najdou tací, kteří se připojí k této společné aktivitě občanů a obce, a že se lokalita Květnice II stane pro nás všechny bezpečnější. Děkuji všem, kteří se do dnešního dne k akci aktivně připojili. Vám ostatním kdykoliv odpovím na případné dotazy. S přáním hezkého prodlouženého víkendu, Stanislav Plocek, starosta obce Květnice.