Aktuality

14. června 2021

Aktualizovaný strategický plán

k připomínkování

Strategická komise na základě dotazníkového šetření připravila aktulizaci Strategického plánu obce Květnice. Návrh tohoto dokumentu je nyní před samotným procesem schvalování předložen veřejnosti k připomínkování. 

Připomínky, návrhy na doplnění a jiné změny je možné zasílat emailem na adresu: podatelna@kvetnice.eu.

Děkujeme za Vaše názory.

Aktualizovaný strategický plán k připomínkování