Aktuality


Zveřejněno 8. 6. 2022

Vyjádření zastupitelstva k iniciativě Zachraňme Lichtenštejnský dvůr v Květnici

Aktualizováno 20. 6. 2022

Velmi nás zajímá Váš názor k této problematice. Budeme rádi, když vyjádříte svůj názor v neformálním hlasování na našich Facebookových stránkách: https://1url.cz/SrJUb

 Aktualizováno 20. 6. 2022
  • Níže v dokumentech byla 16. 6. 2022 doplněna reakce autorů petice na vyjádření obce. 
  • Obec se v této souvislosti důrazně ohrazuje vůči tvrzením, že aktuálně projednávaná Změna č. 4 ÚP je účelová a vychází vstříc požadavkům developera. Je to právě Změna č. 4, která vnáší do našeho ÚP regulační prvky, kdy mimo jiné striktně definuje minimální výměru pozemků, zakazuje výstavbu řadových rodinných domů, zpřísňuje podmínky vybudování parkovacích míst a na omezuje ploché střechy na většině území obce (vyjma ploch SK u budov s občanskou vybaveností). V současné době žádná z těchto regulací v ÚP není! Žádným způsobem tato změna nemění výšku budov ani povolenou podlažnost, ty jsou dány již původním ÚP z roku 2017 a byly shodné i v Územní studii z roku 2012, která ÚP nahrazovala v době jeho pořizování.
  • Byla to právě změna stavby před dokončení projektu Nová Květnice, která nás upozornila na fakt, že platnost Územní studie z r. 2012 byla vydáním ÚP zrušena, a proto jsme před cca rokem začali společně s odborníky (autory Změny č. 4) pracovat na této změně, která by tyto tolik potřebné regulativy jednoznačně definovala. Neschválení této změny naopak nechává developerům volnou ruku a umožňuje jim své pozemky rozdělit na miniaturní parcely a vybudovat zde například řadové domy s jedním parkovacím místem na jednotku.
  • Doporučujeme proto prostudovat změnový dokument k projednávané Změně č. 4 https://1url.cz/4rQ2d , kde jsou všechny změny zvýrazněny červenou barvou. Černý text je text dosavadního ÚP. V tomto dokumentu je přehledně vidět, co všechno se v této změní mění.
  • Prohlášením areálu za kulturní dědictví venkova nemá žádnou právní relevanci, nezakládá žádnou formu památkové ochrany a žádným způsobem neovlivňuje platnost demoličního výměru z roku 2009, který je platný a dle současné legislativy proti vůli vlastníka nezměnitelný.
  • Předložené právní stanovisko skutečně předložil vlastník areálu. A obec si objednala u dvou renomovaných právních kanceláří oponentní posudky. Do jejich dodání (předpokládáme cca v polovině července) musíme s povinností péče řádného hospodáře a s maximální opatrností a zodpovědností toto stanovisko brát na zřetel a uvažovat o něm jako o správném. O to více, že ke stejnému závěru dospěl i tým autora územního plánu.
  • Znovu si dovolujeme zopakovat, že velmi vítáme a vážíme si jakékoliv občanské iniciativy a zájmu o další udržitelný rozvoj obce. Obec je ale ve svém rozhodování povinna respektovat platné zákony. My všichni zastupitelé zde v obci žijeme a chceme žít nadále. Je proto i naším primárním zájmem usilovat o to, aby zde vznikali kvalitní projekty, které přispějí ke zvyšování kvality života v obci a zároveň zajistí ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, jak vyžaduje stavební zákon.
  • Veškeré Vaše dotazy týkající ze projednávané Změny č. 4 Vám ochotně její autoři zodpoví na Veřejném projednání této změny, které se bude konat ve čtvrtek 23. 6. od 16 hodin na OÚ. 

Vážení občané obce Květnice,
v minulých dnech jste pravděpodobně obdrželi do svých schránek petici týkající se developerského projektu v centru obce. Věřte, že činíme maximum pro to, aby v této lokalitě vznikl kvalitní urbanistický prostor a nové obecní centrum s chybějící občanskou vybaveností. Jakkoli by se nám líbilo, kdyby developer zachoval stávající budovy vč. hodnotných krovů, tak právní postavení obce, ekonomická rozvaha projektu i technický stav budov to prostě neumožňuje. Developer má platný demoliční výměr a obec nemá nástroje, jak toto zvrátit. Jakkoli se petice snaží o opačný výklad.
Detailní vyjádření k petici najdete ke stažení zde: 2022-06-08 Reakce zastupitelstva na PETICI [PDF 176.29 kB]
Plné znění petice ke stažení zde: 2022-06-07 PETICE [PDF 8.5 MB]
Reakce autorů petice na vyjádření obce: petice 2 [PDF 170.29 kB]

ZPĚT NA AKTUALITY