Aktuality


Zveřejněno 20. 6. 2022

Změna č. 4 ÚP v bodech

Stručné shrnutí, co tato změna obsahuje i toho, co se nemění.

Co změna obsahuje:

 • Definuje minimální velikost pozemků na 450 m2 pro RD nebo polovinu dvojdomu.
 • Stanovuje podmínku 1-2 byty na 1 rodinný dům, s jedním vstupem a jedním vjezdem na pozemek a do rodinného domu.
 • Zakazuje ploché, stanové a mansardové střechy na většině ploch. Připouští ploché střechy pouze na plochách SK – Smíšené komerční.
 • Zakazuje řadové rodinné domy.
 • Stanovuje podmínku vybudovat 2 nebo 3 parkovací stání ke každé bytové jednotce a 2 stání na každých 100 m2 nebytových prostor.
 • Definuje oplocení pozemků na hranici s veřejným prostorem.
 • Umožňuje výstavbu rozhledny či altánu na nezastavitelných plochách NS, podmínečně připouští umístění hřišť a sportovišť na plochách ZV – veřejná prostranství, veřejná zeleň a stavby veřejné vybavenosti související s rekreací na plochách RN – rekreace na plochách přírodního charakteru.
 • Upřesňuje definice pojmů.

Co změna neobsahuje:

 • Neusnadňuje developerům realizace jejich záměrů.
 • Nepřidává žádné nové zastavitelné plochy.
 • Nemění výškovou regulaci a podlažnost budov.
 • Nemění podmínky pořízení a schválení regulačního plánu na vybraných plochách.

Kompletní změní změny: zde. Mění se pouze červený text.

Veřejné projednání s autory změny se koná ve čtvrtek 23. 6. 2022 od 16 hodin na OÚ

ZPĚT NA AKTUALITY