Aktuality


Zveřejněno 27. 7. 2022

Žádost ministerstva vnitra o vyjádření k výsledku referenda z roku 2009

Dnes jsme obdrželi žádost MV o vyjádření k výsledku referenda z roku 2009 na základě podnětu ze dne 11.7.2022. 

 • Žádost MV: ikona Žádost MV [PDF 208.38 kB]
 • Jakkoli nepovažujeme posílání podnětů za námi preferovaný způsob politické komunikace, budeme na žádost samozřejmě řádně reagovat. 
 • Než tak učiníme, dovolujeme si uvést několik skutečností, které postupně vedly až ke stávajícímu stavu, na pravou míru. Současně bychom se rádi  ohradili proti zavádějícím nebo zcela nepravdivým informacím, která jsou na nás v poseldní době z veřejného prostoru směřovány. Připojíme také návrh řešení, jak z toho všeho ven. 
 • Referendum z roku 2009 bylo jasnou (a správnou) reakcí proti tehdejšímu projektu rezidence Flores se čtyřpatrovými budovami a nulovou vybaveností. Tehdejší zastupitelstvo, jehož členy byli také autoři petice, však v roce 2012 schválili územní studii, která připouštěla tři podlaží a ploché střechy jako atypické řešení podléhající posouzení zastupitelstvem obce. 
 • V roce 2012 pak stejně toto zastupitelstvo připravilo a zahájilo proces pořízení nového územního plánu, který je platný dodnes. V tomto územním plánu jsou pro plochy smíšené komerční opět tři nadzemní podlaží a ploché střechy, a ty dokonce nejsou regulovány na celém území obce! Stejně tak zde byla zanesena povinnost regulačnho plánu na žádost na vybraných plochách, včetně statku v centru obce.
  Naše zastupitelstvo převzalo proces pořizování tohoto ÚP ve fázi vypořádání připomínek po společném projednání a dohadovacím řízení s dotčenými orgány. Mezi připomínkami se podlažnosti týkala pouze žádost na umožnění 4 podlaží. Ta byla zamítnuta. 
 • Ani po veřejném projednání nikdo nevznesl námitku proti navrhovanému stavu.
 • Od té doby platí územní plán, který vůbec nijak nereguluje výstavbu. A to právě chceme změnou č. 4 zpřísnit a využít tak změny legislativy a zavést do ÚP prvky regulačnho plánu (velikost pozemků, zákaz řadových domů, počet parkovacích míst, ...)
 • Omezení na dvě podlaží a šikmé střechy na komerčních plochách jsme ale zatím nezapracovali s tím, že vyčkáváme na právní stanoviska. Ta jsme zadali advokátním kancelářím a zveřejníme je neprodleně. O tomto postupu jsme veřejnost informavali na veřejném projednání změny č. 4 ÚP. 
 • Jako problematické vnímáme zejména legitimní očekávání majitelů pozemků a s ním spojenou možnost žalob o ušlý zisk. A s ohledem na stáří původního referenda jsme se rozhodli uspořádat referendum nové a další kroky tak činit s jasným mandátem od občanů.
 • Podklady připravujeme za podpory advokátní kanceláře. Dejte nám prosím ještě trochu času, vše zveřejníme včas a s náležitým odůvodněním. 

 

 

ZPĚT NA AKTUALITY