Aktuality


Zveřejněno 6. 8. 2022

Připravované místní referendum

 a důvody pro jeho vypsání.

Jak jsme již avizovali, chystáme se spolu s komunálními volbami uspořádat referendum.

Důvodů, které nám s k tomu vedou je mnoho. Zásadní jsou ale dva: 

 • Původní referendum je 12 let staré z doby, kdy měla obec téměř polovinu dnešních obyvatel
 • Právní a související finanční rizika spojená s bezvýhradným respektováním referenda z roku 2009 jsou nezanedbatelná

 

A protože problematika vůbec není jednoduchá, pokusili jsem se to všechno sepsat do souhrnného textu. Není to krátké čtení, proto jsme se pokusili to podstatné shrnout do rámečku v úvodu každé kapitoly. 

Věříme, že tento souhrn osvětlí naše kroky a s nimi spojené možnosti a rizika, které za obec v této oblasti vnímáme.


To podstatné uvádíme i zde:

NOVÉ REFERENDUM 

Stručně:

 • Referendum z roku 2009 je stále platné.
 • Důvody k uspořádání nového referenda:
  • Riziko spojené s narušením legitimního očekávání stavebníků.
  • Původní referendum reagovalo především na projekt „rezidence Flores“ se čtyřpodlažními věžovými budovami na celé ploše.
  • Tehdejší Květnice měla téměř poloviční počet obyvatel. Ať mají možnost se k takto důležitým otázkám vyjádřit všichni.
 • O souladu s územním plánem nerozhoduje zastupitelstvo, ale odbor územního plánování v Brandýse nad Labem. 

 

Zachování vily v centru obce

Stručně:

 • Na všechny budovy existuje platný, obcí nezvratitelný, demoliční výměr.
 • Sami autoři petice se pokusili demoliční výměr zvrátit, ale bezúspěšně.
 • Náklady na odkoupení vily se logicky rovnají ušlému zisku developera.
 • Náklady na rekonstrukci vily odhadujeme nejméně na 20 mil, při uvedení do původní podoby vily ale spíše více než 40 mi. Kč.
 • Náklady na budoucí provoz budovy jsou rovněž enormní.
 • Podle stanoviska odboru stavebního úřadu památkové péče Brandýs nad Labem ze dne 17.3.2022 je ale zachování vily podmínkou výstavby a vlastník objektů již k předložil v tomto smyslu upravený projekt.
 • Budova vily by po opravě mohla sloužit pouze pro bydlení, nikoliv pro občanskou vybavenost.

Otázky k zamyšlení:

 • Má obec právní možnosti zvrátit platný demoliční výměr?
 • Má obec volné desítky milionů na financování takové akce?

 

Zachování stávající dispozice hlavního dvora pro budoucí náměstí a centrum obce

Stručně:

 • Zachování stopy dispozice hlavního dvora je dáno územní plánem.
 • S náměstím počítá každý z dosavadních návrhů developera.

 

Účast zástupců veřejnosti při všech jednáních s developerem 

Stručně:

 • Zastupitelstvo připouští možnost účasti veřejnosti na jednáních s developerem, pokud developer souhlasí, jsou zástupci k jednáním přizváni.
 • Společné schůzky se již uskutečnily, zatím bez zásadních výsledků.
 • Dosavadní jednání s developerem byla spíše pracovní.

Otázky k zamyšlení:

 • Mělo by zastupitelstvo obce zvát zástupce veřejnosti na všechna svá jednání? 

 

Respektování výsledků referenda z 16. 5. 2009

Stručně:

 • Referendum je poplatné době svého vzniku.
 • To ale neznamená, že není platné.
 • Bezpodmínečné naplnění výsledků referenda změnou ÚP přináší nezanedbatelná ekonomická rizika pro obec.
 • Za vhodné řešení považujeme uspořádání referenda nového.

Otázky k zamyšlení:

 • Je vhodné se řídit 13 let starým referendem bez zohlednění aktuální?

 

Omezení plochých střech a podlaží v plochách SK na 2

Stručně:

 • Sami autoři petice připustili v územní studii (2012) a návrhu územního plánu (2013) 3 nadzemní podlaží v plochách SK a v předloženém návrhu ÚP nedošlo ani k regulaci plochých střech na celém území obce.
 • Aktuální změna ÚP č. 4 pouze regulativy zpřísňuje (velikosti pozemků, parkování, ploché střechy na plochách pro bydlení …)

Otázky k zamyšlení:

 • Má obec změnit zásadní regulativy i za cenu potenciálního soudního sporu?
 • Jsou tři nadzemní podlaží pro plochy kolem náměstí obce velikosti menšího města přímo sousedící s Prahou nevhodná? 

 

Údajná nedostatečná ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území (bývalého statku)

Stručně:

 • Ochranu hodnot území definuje ÚP v rozsahu návrhu bývalého zastupitelstva obce, jehož členy byli 4 autoři petice.
 • O souladu s územním plánem nerozhoduje zastupitelstvo, ale odbor územního plánování v Brandýse nad Labem. 

 

 

ZPĚT NA AKTUALITY