Díl 1 - Opravy komunikací

  • Všimli jste si, že jsme na podzim opravili všechna lokální poškození místních komunikací? Jednalo se o více než 100 poruch, a to jak na zámkových dlažbách, tak na asfaltových površích. Opravili jsme také poškozené obrubníky, kanály, šoupátka a odvodňovací žlaby.
  • Současně jsme hned po zimě vyzvali správce komunikací III. třídy (KSÚS), aby opravil nová poškození po zimě na jím spravovaných komunikacích v katastru obce Květnice, zejména v ulici Na Ladech. A přesto, že po zimě mají vždy vyšší prioritu silnice II. tříd, tak v Květnici je to nejhorší již opravené.
  • A už nyní připravujeme opravu nových poškození, která se objevila po zimě. Zejména ulice Šťovíková je na tom hodně bídně. V celé Květnici jsme napočítali přes 70 nových výtluků. Už připravujeme jejich opravu tryskovou metodou.
  • Jsme si vědomi, že mnoho komunikací potřebuje spíše generální opravu a i na tom pracujeme. Rozpočet bohužel není nafukovací a v předchozích letech byla nákladnou prioritou školka a čistička. Už jsme ale začali intenzivně pracovat i tímto směrem. Máme hotovou projektovou přípravu ulic Koniklecová, Šťavelová, Svízelová a Ohnicová, kde by měl být kompletně opraven povrch. Podali jsme žádost o dotaci a teď čekáme, jak dopadneme, tak nám držte palce.
  • Požádali jsme také o dotaci na zcela nový chodník podél Mlýnského rybníka od mlýna k parku Proutnice. Jedná se o velmi nebezpečné místo s vysokou intenzitou chodců. Tak snad klapne i tohle.
  • Ani dál ale nezahálíme a již jsme zahájili projektovou přípravu celkové opravy povrchu ulic Vlaštovičníková a Řebříčková.
  • A připravujeme také projekt revitalizace návsi, včetně točny pro autobus a protilehlé propojky do ulice Do Průhonu.
  • Snad se tedy brzy začne zlepšovat stav komunikací, který nám tady zbyl po překotném developerském vývoji v předcházejících letech.
  • Už je objednáno také zlepšení pěších cest, které jsou po dešti obtížně schůdné, zejména přístupy do lesa v KIII, nebo propojka mezi Devětsilovou a Koniklecovou ulicí, ale i mnohé další.
  • Opravy komunikací jsou jednou z velmi akcentovaných požadavků objevujících se v anketě ke strategickému plánu obce, který aktuálně zpracováváme a jsme rádi, že se naše aktivity s požadavky občanů potkávají.

Tým obce Květnice

 

A takhle by třeba mohla náves vypadat.

Náves - takhle by mohla vypadat