Díl 3 - Základní škola

 • Jedním z nejčastějších požadavků, které jsme zaznamenali v rámci dotazníkového šetření ke strategickému plánu, je zajištění docházky do základní školy
 • My samozřejmě o tomto historickém dluhu víme, a ani v tomto směru nezahálíme.
 • Nejen současné, ale i předchozí zastupitelstvo se již tímto problémem zabývalo a snažili jsme se uzavřít veřejnoprávní smlouvy o zřízení školského obvodu. Bohužel ani ve spolupráci s Krajským úřadem se to nikdy nepodařilo.
 • Nyní jsme členy dobrovolného svazku obcí Povýmolí (DSO), jehož předmětem činnosti je především právě zřízení a provoz zcela nové svazkové dvoustupňové základní školy. Škola je plánována v Úvalech na Slovanech, přičemž Úvaly současně nesou největší podíl i administrativní zátěž na tomto projektu, za což jim náleží naše velké poděkování.
 • Projekt se podařilo zařadit do seznamu škol financovaných na základě dotačního programu vypsaného vládou České republiky. V červnu 2020 nabylo právní moci územní rozhodnutí a v tuto chvíli již probíhá zadávací řízení na vypracování dokumentace pro stavební povolení.
 • Podíl obce Květnice na předběžně vyčíslených nákladech (po odečtení dotačních prostředků) činí 26 mil. Kč! Jedná se tedy o naprosto zásadní položku, na kterou se snažíme dlouhodobě šetřit, a i proto musely doposud jít některé další investice bohužel stranou. A i v tuto chvíli nám nezbývá, než se snažit vše ostatní pokrýt dotacemi, pokud je to možné.
 • Ještě nás tedy čeká vypracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení, následně výběr zhotovitele stavby a samotná realizace, to vše zkoordinované tak, abychom dosáhli na příslušnou dotaci, bez které je realizace stavby vyloučená.
 • Čeká nás tedy ještě několik let do zahájení provozu. Avšak aktuálně se nám (DSO) naskytla příležitost dočasného pronájmu bývalé základní školy v Jirnech. Zatím nemáme konkrétní nabídku, ale v každém případě uděláme maximum pro to, abychom od září 2022 mohli přivítat první prvňáčky. Letos už to s ohledem na administrativní náročnost celého procesu bohužel není možné.
 • Plán je takový, že v Jirnech otevřeme každý rok dvě první třídy a ve čtvrtém roce už se všichni přesuneme do nové školy v Úvalech, která tak díky tomu nebude po otevření skoro prázdná.
 • Uvědomujeme si problém, kterým je pro naše občany skutečnost, že Květnice nemá spádovou školu a děláme v rámci možností maximum pro to, abychom tento další neblahý pozůstatek z minulosti napravili.
 • Snad budeme úspěšní, tak jako se školkou.

ZS