Externí projekty


Bývalý zemědělský areál na severu obce

Areál bývalé stanice výkrmnosti a výtěžnosti prasat KPP Praha na severu obce na hranici s katastrálním územím Dobročovic v současné době chátrá a je majitelem využíván jako deponie různých materiálů a ubytovna

  • Dle územního plánu je tento areál zařazen do kategorie SK - Smíšené komerční.
  • Vlatník pozemků nepředložil obci žádný konkrétní záměr, jak s areálem plánuje naložit a nebyla zde vydána žádná pravomocná rozhodnutí.
  • S majitelem pozemku opakovaně vedeme jednání o znečišťování okolí odpadky, kouřem a podobně, podnět jsme předali i kompetentním orgánům.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.