Externí projekty


Lokalita Květnice Gardens

9.11.2023

Dnes jsme se setkali se zástupcem investora. Jednalo se o formální schůzku, na které jsme si potvrdili oboustranný zájem nalezení takového kompromisu uspořádání území, který bude prospěšný všem občanům. Investor bude po pouze způsobené problémy ve vedení obce Květnice v době před mimořádnými volbami pokračovat v práci na své změně územního plánu. 

Investor potvrdil, že zůstávají platné minulé dohody:  

 • Projekt bude splňovat všechny podmínky ÚP po změně č. 4, a to přesto, že ještě nedošlo k jejímu schválení. 
  • Šikmé střechy
  • Minimální velikost pozemků 450 m2
  • Minimálně 2 parkovací stání,
  • Příspěvek obci dle schválených zásad, ...
 • Součástí projektu bude obchvat Květnice/Sibřiny navazující na ulici V Zelených a ústící na výpadovku ze Sibřiny směrem na Říčany.
 • Součástí projektu budou také veřejná prostranství, dětské hřiště a pěší cesty s napojením na okolní pěšiny stávající, nebo i uvažované.

24.1.2023

Proběhlo jednání stavebního výboru se zástupci investora. Detaily naleznete v zápisu z jednání výboru


Developerský projekt na bydlení zamýšlený v jiho-východní části obce, v těsné blízkosti obce Sibřina navazující na projekt Nová Květnice za silnicí III. třídy do Sluštic.

Tento záměr nemůže být v současné době realizován.

 • Pro toto území není v současné době na základě rozhodnutí soudu platný územní plán. V roce 2021 zastupitelstvo rozhodlo o pořízení Změny č. 3 ÚP, která má tento stav napravit. Ale vzhledem ke změně vlastníka těchto pozemků byly práce na této změně ÚP pozastaveny. 
 • Současné rozdělení pozemky vycházelo z historického návrhu, který není v souladu s platným územním plánem a bude nutné pozemky přeparcelovat.
 • Pro tento záměr bude územním plánem požadováno zpracování regulačního plánu.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.