Externí projekty


Lokalita Květnice Gardens

24.1.2023

Proběhlo jednání stavebního výboru se zástupci investora. Detaily naleznete v zápisu z jednání výboru


Developerský projekt na bydlení zamýšlený v jiho-východní části obce, v těsné blízkosti obce Sibřina navazující na projekt Nová Květnice za silnicí III. třídy do Sluštic.

Tento záměr nemůže být v současné době realizován.

  • Pro toto území  není v současné době na základě rozhodnutí soudu platný územní plán. V roce 2021 zastupitelstvo rozhodlo o pořízení Změny č. 3 ÚP, která má tento stav napravit. Ale vzhledem ke změně vlastníka těchto pozemků byly práce na této změně ÚP pozastaveny. 
  • Současné rozdělení pozemky vycházelo z historického návrhu, který není v souladu s platným územním plánem a bude nutné pozemky přeparcelovat.
  • Pro tento záměr bude územním plánem požadováno zpracování regulačního plánu.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.