Externí projekty


Rekonstrukce křižovatky u pomníčku

9.1.2023

  • Na základě dotazu jsme dnes obdrželi informaci, že "zahájení realizace v tomto roce není pravděpodobné. Projekty budou podléhat posouzení prioritizace a nejspíše budou zařazeny do Národních zdrojů 2024". 

Září 2022


Duben 2022

  • V předcházejících letech jsme vyvolali jednání s Krajskou správou a údržbou silnic (KSÚS), která je správcem komunikací III. třídy v našem katastru.
  • Do plánu investic KSÚS byly na základě těchto jednání zařazeny dvě stavby, a to konkrétně oprava komunikace V Zelených a oprava křižovatky u křížku.
  • Rekonstrukce ulice V Zelených má za cíl především rozšíření průjezdního profilu zatáčky, která neumožňuje bezpečný provoz autobusů hromadné dopravy. Součástí připravované stavby je také projekt chodníků a veřejného osvětlení, avšak to už na náklady obce. Celý projekt v tuto chvíli stojí na výkupu pozemků, neboť jejich majitelé podmiňují prodej umožněním výstavby na svých dalších přilehlých pozemcích. Rozšiřování zastavěné plochy v obci ale není v souladu s většinovým vyjádřením občanů dle ankety ke strategickému plánu, a tak to nemůžeme akceptovat.
  • Rekonstrukce křižovatky u křížku (ulice K Dobročovicům, K Sibřině, V Zelených a Na Ladech) je poměrně nepřehledný dopravní uzel, kde se dá navíc očekávat zvýšení intenzit dopravy po dokončení přeložky silnice I/12.
  • Aktuálně je podána žádost o stavební povolení.
  • Tato stavba je sice v přípravě kratší dobu, ale protože není nutné vykupovat pozemky, očekáváme zahájení stavby možná již v roce 2023. Navíc jsme na jednání s KSÚS zajistili, že chodníky a veřejné osvětlení budou tzv. vyvolanými investicemi (na rozdíl od opravy komunikace V Zelených), a tedy nebudou zátěží pro obecní rozpočet.
  • Věříme, že se vše podaří brzy procesně dokončit a bude kousek Květnice zase o trochu lepší a bezpečnější.
  • Vyvolali jsme také jednání o opravě mostu pod tvrzí, na kterém je omezená šířka průjezdního profilu. KSÚS již připravuje podklady k projektové dokumentaci a pokud vše půjde dobře a získáme příslušná povolení, bude „náš“ most následně zařazen do plánu oprav.

 

Studie křižovatky u pomníčku (duben 2021): ikona Studie křižovatky [ZIP 9.33 MB]

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.