Poskytnuté informace

Mimo zákonem dané informace poskytuje obec informace také prostřednictvím:

 • tabule obecního úřadu
 • webové stranky obce
 • zpravodaj obce

 

 

Připojení kanalizace v lokalitě Nad Rybníkem

 • Datum doručení žádosti o poskytnutí informace: 8. 9. 2021
 • Datum poskytnutí informace: 17 . 9. 2021
 • Číslo jednací: 770/2021
 • Žadatel: advokátní kancelář
 • Způsob předání poskytnuté informace: DS
 1. Z jakého důvodu prozatím nedošlo k připojení kanalizace v lokalitě Nad Rybníkem k obecní kanalizační soustavě? - tato kanalizace v soukromém vlastnictví je připojena k obecní kanalizační soustavě
 2. Předpokládaný termím připojení - viz bod. 1.
 3. Byla uzavřena smlouva o připojení a pokud ne z jakého důvodu? - Smlouva nebyla uzavřena. Rozhodnutím MZe ČR ze dne 20. 10. 2014 rozhodlo ministerstvo o úpravě povinností a práv obou stran (obce i vlastníka) a toto rozhodnutí smlouvu v plném rozsahu nahrazuje. Na základě tohoto dokumenu je vlastníkovi fakturováno stočné a vlastník tyto vystavené faktury hradí.

 

Pozemek parc. č. 701 k. ú. Sibřina

 • Datum doručení žádosti o poskytnutí informace: 15. 9. 2021
 • Datum poskytnutí informace: 30 . 9. 2021
 • Číslo jednací: 813/2021
 • Žadatel: M. K.
 • Způsob předání poskytnuté informace: poštou
 1. Výsledek šetření a geodetického zaměření obecního pozemku (parc. č. 701 k. ú. Sibřina) - technická zpráva a zaměření polohopisu bylo zpracováno dne 12. 1. 2021
 2. Pokud nebylo provedeno, z jakého důvodu a na jaký termín je naplánováno - viz bod. 1.