Připravované projekty

Připravované projekty - 2. díl

Rekonstrukce obecního úřadu

 • Dalším doposud neviditelným projektem je kompletní rekonstrukce budovy obecního úřadu, který v současné podobě není, přiznejme si, reprezentativním místem obce.
 • V červnu 2020 jsme zadali zpracování ověřovací studie možného řešení objektu a po jejím dokončení také DÚSP a již byla podána žádost o stavební povolení, jejíž podání bylo současně nezbytnou podmínkou pro žádost o dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj, kterou jsem tak stihli ve stanovené lhůtě podat.
 • Rekonstrukce je rozdělena z finančních důvodů na dvě etapy, přičemž v první etapě (celé první nadzemní podlaží) je vstupní hala, prostory úřadu, kanceláře starosty, víceúčelový kulturní sál, sklady, výtah a ostatní technologie.
 • Náklady na tuto první etapu odhadujeme na cca 13 mil. Kč, přičemž maximální výše dotace činí 10 mil. Kč. Jako u všech velkých projektů platí, že bez dotace nestavíme. Tak dobře na tom bohužel nejsme. Ve druhé etapě vzniknou ve druhém nadzemním podlaží prostory pro komunitní centrum, menší sportovní využití, nebo zájmové kroužky. Variantně je možné část prostoru upravit jako dočasné ubytování při řešení těžkých životních situací občanů Květnice.
 • Přikládáme několik vizualizací ze zpracované studie. Celá studie je ke stažení na obecním webu.
 • Jak se vám budoucí obecní úřad líbí?

Ověřovací studie

Připravované projekty - 1. díl

 • Všimli jste si, že jsme na podzim opravili všechna lokální poškození místních komunikací? Jednalo se o více než 100 poruch, a to jak na zámkových dlažbách, tak na asfaltových površích. Opravili jsme také poškozené obrubníky, kanály, šoupátka a odvodňovací žlaby.
 • Současně jsme hned po zimě vyzvali správce komunikací III. třídy (KSÚS), aby opravil nová poškození po zimě na jím spravovaných komunikacích v katastru obce Květnice, zejména v ulici Na Ladech. A přesto, že po zimě mají vždy vyšší prioritu silnice II. tříd, tak v Květnici je to nejhorší již opravené.
 • A už nyní připravujeme opravu nových poškození, která se objevila po zimě. Zejména ulice Šťovíková je na tom hodně bídně. V celé Květnici jsme napočítali přes 70 nových výtluků. Už připravujeme jejich opravu tryskovou metodou.
 • Jsme si vědomi, že mnoho komunikací potřebuje spíše generální opravu a i na tom pracujeme. Rozpočet bohužel není nafukovací a v předchozích letech byla nákladnou prioritou školka a čistička. Už jsme ale začali intenzivně pracovat i tímto směrem. Máme hotovou projektovou přípravu ulic Koniklecová, Šťavelová, Svízelová a Ohnicová, kde by měl být kompletně opraven povrch. Podali jsme žádost o dotaci a teď čekáme, jak dopadneme, tak nám držte palce.
 • Požádali jsme také o dotaci na zcela nový chodník podél Mlýnského rybníka od mlýna k parku Proutnice. Jedná se o velmi nebezpečné místo s vysokou intenzitou chodců. Tak snad klapne i tohle.
 • Ani dál ale nezahálíme a již jsme zahájili projektovou přípravu celkové opravy povrchu ulic Vlaštovičníková a Řebříčková.
 • A připravujeme také projekt revitalizace návsi, včetně točny pro autobus a protilehlé propojky do ulice Do Průhonu.
 • Snad se tedy brzy začne zlepšovat stav komunikací, který nám tady zbyl po překotném developerském vývoji v předcházejících letech.
 • Už je objednáno také zlepšení pěších cest, které jsou po dešti obtížně schůdné, zejména přístupy do lesa v KIII, nebo propojka mezi Devětsilovou a Koniklecovou ulicí, ale i mnohé další.
 • Opravy komunikací jsou jednou z velmi akcentovaných požadavků objevujících se v anketě ke strategickému plánu obce, který aktuálně zpracováváme a jsme rádi, že se naše aktivity s požadavky občanů potkávají.

Tým obce Květnice

 

A takhle by třeba mohla náves vypadat.

Náves - takhle by mohla vypadat