Projekty obce


Rekonstrukce obecního úřadu

Aktualizace 22.6.2022

  • Projekt v dotačním programu byl bohužel pod čarou, tedy neuspěl, ale byl zařazen mezi náhradníky. Budeme tedy vyčkávat, zda nebudeme mít štěstí. A samozřejmě hledat další dotační možnosti. 

  • Dalším doposud neviditelným projektem je kompletní rekonstrukce budovy obecního úřadu, který v současné podobě není, přiznejme si, reprezentativním místem obce.
  • V červnu 2020 jsme zadali zpracování ověřovací studie možného řešení objektu a po jejím dokončení také DÚSP a již byla podána žádost o stavební povolení, jejíž podání bylo současně nezbytnou podmínkou pro žádost o dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj, kterou jsem tak stihli ve stanovené lhůtě podat.
  • Rekonstrukce je rozdělena z finančních důvodů na dvě etapy, přičemž v první etapě (celé první nadzemní podlaží) je vstupní hala, prostory úřadu, kanceláře starosty, víceúčelový kulturní sál, sklady, výtah a ostatní technologie.
  • Náklady na tuto první etapu odhadujeme na cca 13 mil. Kč, přičemž maximální výše dotace činí 10 mil. Kč. Jako u všech velkých projektů platí, že bez dotace nestavíme. Tak dobře na tom bohužel nejsme. Ve druhé etapě vzniknou ve druhém nadzemním podlaží prostory pro komunitní centrum, menší sportovní využití, nebo zájmové kroužky. Variantně je možné část prostoru upravit jako dočasné ubytování při řešení těžkých životních situací občanů Květnice.
  • Přikládáme několik vizualizací ze zpracované studie. Celá studie je ke stažení na obecním webu.
  • Jak se vám budoucí obecní úřad líbí? Napište nám k tomuto příspěvku na Facebooku

 

Ověřovací studie [PDF 3.97 MB]

 

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.