Projekty obce


Lávka po hladině rybníka

 

Aktualizace duben 2022

  • Bohužel jsme zatím nebyli úspěšní ve snaze o zajištění legalizace této stavby. Zejména Povodí Labe klade požadavky, které jsou v přímém rozporu se záměrem jako takovým. 
  • V tuto chvíli se zdá, že projekt bude muset počkat na příhodnější dobu, konkrétně na souběh s realizací odbahnění rybníka. 

  • Zmínil jsem to jako vizi už v informaci výboru pro výstavbu, která byla přílohou zápisu z jednání zastupitelstva v květnu 2021.
  • Dnes už můžu říct, že jsme o kousek dál, když aktuálně probíhají práce na studii proveditelnosti.
  • Naším záměrem je umožnit pěší překonání Mlýnského rybníka po jeho východním okraji, tedy tak, aby bylo možné rybník obejít.
  • To dnes bohužel po břehu není možné, protože příslušné pozemky bohužel nepatří obci.
  • Zkoušíme tedy různé možnosti. Mezi těmi, na které sázíme v tuto chvíli nejvíc je dřevěná lávka po hladině. Inspirovali jsme se ve Vestci, viz ilustrační fotka.
  • Aktuálně řešíme možnosti s Povodím Labe a dalšími dotčenými orgány a hledáme cestu, která bude pro všechny přijatelným kompromisem. 

 

Matěj Král
předseda výboru pro výstavbu a ÚP

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.