Projekty obce


Obnova veřejného osvětlení - LED

5.8.2022

 • V souvislosti s nárůstem cen energií jsme v březnu 2022 objednali aktualizaci pasportu veřejného osvětelní z roku 2014. 
 • Nejvýhodnější nabídku podala solečnost LAMBERGA s.r.o., u niž jsme objednali zpracování dokumentace obnovy veřejného osvětlení. 
 • Počínaje rokem 2022 začíná nové dotační období, kdy stát prostřednictvím různých nástrojů, významně rozšiřuje podporu směřující ke zvyšování efektivity provozu veřejného osvětlení.
 • Součástí předložené dokumentace bude mimo jiné
  • Aktualizace pasportu do strukturované digitální mapy
  • Zatřídění komunikací dle ČSN (třídy osvětlení)
  • Zpracování světelně-technických výpočtů, návrh parametrů svítidel, světelných míst, ...
  • Projednání návrhu obnovy VO s Klientem, vyřešení kritických míst, řešení rušivého světla.
  • Projednání zásad osvětlení exponovaných míst.
  • Zpracování energetické bilance navržené soustavy VO a její porovnání se současným stavem.
  • Navržení koncepce řídícího systému VO za účelem dalšího zvýšení energetické efektivity celého systému.
  • Propočet investičních nákladů obnovy VO, po větvích či jinak (dle dohody) stanovených ucelených částech, včetně vyčíslení dotačního příspěvku.
  • Energetický posudek.
  • Povinné přílohy podle konkrétní dotační výzvy. 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.