Projekty obce


Pasport dopravního značení

Obec Květnice si nechala zpracovat pasport dopravního značení. Tento dokument slouží jako základní materiál pro strategické plánování a také se stal obvyklou podmínkou pro žádosti o dotace (obec může lépe konkurovat při žádostech o finanční podporu a dotace na rozvoj dopravní infrastruktury). Zpracování pasportu umožňuje obci lépe porozumět stavu, potřebám a případným nedostatkům v oblasti dopravního značení, což vede k účinnějšímu plánování budoucích investic do dopravní infrastruktury.

Pasport DZ Květnice [PDF 1.21 MB]

1_PASPORT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ OBCE KVĚTNICE [PDF 21.82 MB]

2_PASPORT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ OBCE KVĚTNICE - SLOUPKY [PDF 19.29 MB]

3_PASPORT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ OBCE KVĚTNICE - ULIČNÍ TABULKY [PDF 9.22 MB]

Příloha č.1_Evidenční tabulka svislého dopravního značení [PDF 391.79 kB]

Příloha č. 2_Evidenční tabulka dopravních zařízení [PDF 162.49 kB]

Příloha č. 3_Evidenční tabulka vodorovného dopravního značení [PDF 146.21 kB]

Příloha č. 4_Evidenční tabulka uličních tabulek [PDF 151.87 kB]

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.