Projekty obce


Pasport místních komunikací

Obec Květnice si nechala zpracovat pasport místních komunikací. Tento dokument slouží jako základní materiál pro strategické plánování a také se stal obvyklou podmínkou pro žádosti o dotace (obec může lépe konkurovat při žádostech o finanční podporu a dotace na rozvoj dopravní infrastruktury). Zpracování pasportu umožňuje obci lépe porozumět stavu, potřebám a případným nedostatkům v oblasti místních komunikací, což vede k účinnějšímu plánování budoucích investic do dopravní infrastruktury.

Pasport místních komunikací obce Květnice [PDF 716.96 kB]

1A Pasport místních a účelových komunikací obce Květnice [PDF 18.78 MB]

2A Pasport místních a účelových komunikací obce Květnice polygonové vykreslení [PDF 19.06 MB]

Příloha_1_Evidenční tabulka místních komunikací III. třídy [PDF 171.5 kB]

Příloha_2_Evidenční tabulka místních komunikací IV. třídy [PDF 329.13 kB]

Příloha_3_Evidenční tabulka účelových komunikací [PDF 154.19 kB]

 

 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.