Projekty obce


Úprava zvykové pěšiny mezi KII - KIII - UKONČENO

  • Možná už jste si všimli prací probíhajících podél ulice Na Ladech (silnice III/01212).
  • Jak už jsme v minulosti informovali, celé místo je dotčenou stavbou přeložky silnice I/12, jejíž součástí bude i řádný chodník včetně veřejného osvětlení. Tato skutečnost vylučuje možnost realizace chodníku ze strany obce, a to z důvodu nemožnosti získání stavebního povolení pro takovou stavbu v tomto území a z neméně důležitého důvodu enormních vynaložených nákladů, které by následně byly zmařeny.
  • Ze zpracovaného strategického plánu a výsledků související ankety ale jasně vyplývá dominantní požadavek občanů na možnost vzájemné pěší dostupnosti lokalit KII a KIII.
  • Proto jsme ihned po zpracování strategického plánu zahájili projektovou přípravu a jsme moc rádi, že už jsme se nyní dostali do fáze realizace.
  • Pěšina bude vedena od zastávky Za Mlýnem až k čističce, kde bude za mostkem přes Sibřinský potok ukončena a převedena na druhou stranu komunikace a po této straně komunikace pak přes severní hnízdo tříděného odpadu až k východnímu okraji sídliště Rohožník.
  • Bohužel není možné realizovat přechod pro chodce, pro zvýšení bezpečnosti jsme se rozhodli přidat alespoň dva vysoké dvouvýložníkové stožáry veřejného osvětlení.
  • Těšíme se, že už brzy se bezpečně dostaneme na druhou stranu. Ti první na hřiště, pumptrack a na Rozhožník, a ti druzí k rybníku, na dětské hřiště, na Lávku a k Javůrkům. 

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?