Projekty obce


Vize pěších spojení v obci a okolí

Matěj Král, předseda výboru pro výstavbu a územní plánování, připravil koncept možností vybudování nových pěších cest především v extravilánu obce. 

Jako v případě téměř všech obecních projektů naráží jejich případná realizace na skutečnosti, zda se obci podaří zajistit vhodné pozemky. O některých již jednáme a budeme jednat i o dalších. 

Dalším nezbytným předpkladem pro realizaci spojení s okolními obcemi je jejich aktivní spoluúčast. Proto Matěj Král v květnu 2022 navštívil jednání zastuptelstev obcí Dobročovice a Sibřina. 

Dokumenty poskytnuté zastupitelům obcí:

Zastupitelé obce Dobročovice konstatovali omezené možnosti jejich obecního rozpočtu pro tento druh projektů, nicméně přislíbili že zjistí názor svých občanů pro přípdná další jednání. 

Zastupitelé obce Sibřina konstatovali, že pokud se Květnici podaří vybudovat pěší cestu na hranici katastru, bude zde vůle zajistit napojení i na straně druhé. 
Zatím jsme tedy ve všem na začátku, ale někde se začít musí.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.