Projekty obce


Vize pěších spojení v obci a okolí

19.10.2022

Mezi ulicí Vlaštovičníkovou a fotbalovým hřištěm připravujeme ve shodě s vedením fotbalového klubu revitalizaci historického pěšího propojení, které umožní květnickým dětem bezpečnou cestu na fotbalové tréninky. 
 
Tato pěší cesta bude samozřejmě užitečná nejen pro děti. Jedná se o střípek z mozaiky plánovaných pěších propojení s tím rozdílem, že v tomto případě nemáme problémy s výkupy pozemků, protože předmětný pozemek (parc. č. 701) je obecní, a dokonce je v katastru nemovitostí veden jako "ostatní komunikace". 
Zatím jsme na začátku. Nyní čekáme na začátek období vegetačního klidu, abychom mohli vykácet náletové křoviny. 
Následně provedeme zaměření a pak bude možné řešit možnosti vybudování samotné cesty. 
 
Do tohoto místa je zaústěna strouha ze Sibřiny. Od ulice Vlaštovičníková dál na sever je srážková voda vedena zatrubněním. 
Srážkovou vodu budeme samozřejmě muset vyřešit, a to buď prodloužení zatrubnění, nebo jiným způsobem. Konkrétní detaily ale bude možné navrhnout až po zaměření. 
 
Již jsme bohužel obdrželi k tomuto záměru nesouhlasné připomínky. I proto záměr nyní zveřejňujeme ještě v předprojekční fázi. 
Z našeho pohledu se jedná o revitalizaci cesty, která je zanesena v katastru a je na pozemku obce. Především jde ale o zvýšení komfortu pěšího spojení většiny občanů a jejich dětí. 
Pěšina k sibřinskému hřišti

3/2022

Matěj Král, předseda výboru pro výstavbu a územní plánování, připravil koncept možností vybudování nových pěších cest především v extravilánu obce. 

Jako v případě téměř všech obecních projektů naráží jejich případná realizace na skutečnosti, zda se obci podaří zajistit vhodné pozemky. O některých již jednáme a budeme jednat i o dalších. 

Dalším nezbytným předpokladem pro realizaci spojení s okolními obcemi je jejich aktivní spoluúčast. Proto Matěj Král v květnu 2022 navštívil jednání zastupitelstev obcí Dobročovice a Sibřina. 

Dokumenty poskytnuté zastupitelům obcí:

Zastupitelé obce Dobročovice konstatovali omezené možnosti jejich obecního rozpočtu pro tento druh projektů, nicméně přislíbili že zjistí názor svých občanů pro případná další jednání. 

Zastupitelé obce Sibřina konstatovali, že pokud se Květnici podaří vybudovat pěší cestu na hranici katastru, bude zde vůle zajistit napojení i na straně druhé. 
Zatím jsme tedy ve všem na začátku, ale někde se začít musí.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.