Projekty obce


Volnočasová místa

  • Připravujeme projekt nového dětského hřiště v lesíku v KIII, tentokrát by mělo být vhodné nejen pro úplně nejmenší děti. Přiznejme si, že to stávající je spíše z nouze ctnost. Požádali jsme o dotaci, ale v tuto chvíli už bohužel víme, že jsme nebyli úspěšní, převis poptávky byl enormní.
  • Výhledově uvažujeme i o rozšíření lesní posilovny a o celkové rekultivaci tohoto místa.
  • Na konci ulice K Oboře jsme připravujeme realizaci volnočasového místa na pozemku na konci slepé ulice v místě obratiště vozidel. Jedná se o jeden z mála obecních pozemků. Místo bude vybaveno veřejným ohništěm a posezením.
  • Mezi zásadní květnická volnočasová místa patří bezpochyby objekt „Rybárny“ v parku Proutnice, kde aktuálně byly dokončeny stavební práce. Byla opravena a rozšířena venkovní zpevněná plocha včetně odvodnění a také byla opravena střecha, kterou jsme současně rozšířili i nad oba vstupy do objektu.
  • Samostatnou kapitolou je samozřejmě kopec navážky v KIII, který by si zasloužil také úpravu. Jedná se ale již o poměrně velkou investici a nejde udělat všechno najednou. Každopádně nad revitalizací tohoto místa vážně uvažujeme a snad se brzy pohneme i tímto směrem. Ať už se bude jednat pouze o parkové úpravy a doplnění mobiliáře, nebo o něco většího, třeba altánek, nebo vyhlídku. Jednáme i s mobilními operátory, jestli bych nešlo spojit jejich vysílač s naší rozhlednou, ale to zatím nevypadá na úspěch.
  • Květnice bohužel nedisponuje vhodnými pozemky pro podobné projekty. V nedávné době se nám však podařilo získat v centrální části obce pozemek o výměře 4580 m2. Jedná se o trvalý travní porost v nezastavitelném území, nicméně prvky pro volnočasové aktivity zde možné jsou. Uvažujeme tedy výhledově o vybudování cvičiště pro pejsky, pumptracku pro děti, workoutového hřiště, nebo něco podobného.

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.