Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce (pro období 2018 - 2022)

Starosta obce:


Stanislav Plocek 
starosta@kvetnice.eu

 

Místostarostka obce:


Bc. Lenka Houžvičková
mistostarostka@kvetnice.eu

 

Členové zastupitelstva:


Jiří Foltýn, Dis.
foltyn@kvetnice.eu


MgA. Romana Baborová
baborova@kvetnice.eu


Bc. Matěj Král
kral@kvetnice.eu


Ing. Jiří Prouza
prouza@kvetnice.eu


JUDr. Karla Mellerová 
mellerova@kvetnice.eu

 

 

zpět
ZPĚT