Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2017
Úřední deska
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Oznámení o místě a čase voleb
20.12.201704.01.2018
Volba prezidenta - informace o počtu a sídle volebních okrsků
06.11.201712.01.2018
Volba prezidenta - počet členů okrskové komise
06.11.201712.01.2018
Výsledky voleb do PS
24.10.201708.11.2017
Volby do PS - Oznámení o čase a místě konání voleb
05.10.201720.10.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
01.09.201721.10.2017
Volby do PS - Stanovení počtu členů okrskové komise
16.08.201721.10.2017
Ostatní
Odstranění stromoví
26.09.201711.10.2017
nabídka volných pracovních míst - MěÚ Brandýs
05.09.201720.09.2017
Nabídka volných pracovních míst - Jirny
05.09.201720.09.2017
Setkání se zájemci o připojení na vodovod
03.05.201718.05.2017
Výběrová řízení
Rozhodnutí výběrové komise - poskytovatel úvěru pro intenzifikaci ČOV
12.07.201727.07.2017
VŠ - školnice - MŠ Sibřina
19.06.201704.07.2017
VŘ na poskytovatele úvěru - intenzifikace ČOV
14.06.201729.06.2017
Rozhodnutí výběrové komise - zhotovitel ČOV
22.05.201706.06.2017
Rozhodnutí výběrové komise - TDI ČOV
22.05.201706.06.2017
VV - Návrh zadání změny Z 3083/00
19.04.201704.05.2017
VŘ na TDI Rekonstrukce ČOV
20.03.201705.04.2017
VŘ - Intenzifikace ČOV - zhotovitel
16.01.201713.04.2017
Veřejné zakázky
vyhlášení obnoveného katastrálního operátu
13.12.201714.01.2018
Návrh OOP - ochranné pásmo studny
12.07.201727.07.2017
VV - Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.
15.03.201730.03.2017
VV - změna ÚP hl. m. Prahy
08.03.201723.03.2017
VV - Aktualizace č. 2 Zásad źemního rozvoje hl. m. Prahy
15.02.201702.03.2017
Oznámení o veřejném projednání souboru změn ÚP Prahy
08.02.201723.02.2017
Dražební vyhlášky / exekuční příkaz
Dokumentace vlivů záměru na ŽP - I/12 Běchovice - Úvaly
15.05.201730.05.2017
Zastupitelstvo
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva dne 6. 12. 2017
13.12.201729.12.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 6. 12. 2017
29.11.201706.12.2017
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva dne 1. 11. 2017
08.11.201725.11.2017
Pozvánka na veřejné zasedání ZOK dne 1. 11. 2017
25.10.201709.11.2017
Zápis z veřejního zasedání zastupitelstva dne 13. 9. 2017
20.09.201711.10.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 13. 9. 2017
05.09.201720.09.2017
Zápis z veřejného zasedání ZOK dne 19. 7. 2017
27.07.201711.08.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 19. 7. 2017
10.07.201725.07.2017
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva dne 21.6.2017
28.06.201714.07.2017
Zápis z veřejného zasedání ZOK
19.06.201704.07.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 21. 6. 2017
14.06.201729.06.2017
Pozvánka na veřejné zasedání ZOK dne 12. 6. 2017
05.06.201720.06.2017
Zápis z veřejného zasedání ZOk dne 17. 5. 2017
24.05.201710.06.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 17. 5. 2017
09.05.201724.05.2017
Zápis z veřejného zasední ZOK dne 29. 3. 2017
07.04.201722.04.2017
Pozvánka na veřejné zasedání ZOK dne 29. 3. 2017
21.03.201705.04.2017
Zápis z veřejného zasedání ZOK dne 1. 3. 2017
08.03.201724.03.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 1. 3. 2017
22.02.201701.03.2017
Zápis z veřejného zasedání ZOK dne 11. 1. 2017
18.01.201710.02.2017
Pozvánka na veřejné zasedání ZOK dne 11. 1. 2017
04.01.201719.01.2017
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
15.12.201730.12.2017
Oznámení o změně nočního klidu v průběhu akcí
07.04.201722.04.2017
Hospodaření obce
Rozpočet na rok 2018
14.12.201729.12.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018
10.11.201725.11.2017
Rozpočtové opatření č. 2
20.09.201705.10.2017
Závěrečný účet 2016
24.05.201710.06.2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017
23.05.201710.06.2017
Návrh závěrečného účtu za rok 2016
25.04.201710.05.2017
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2016-2020
14.03.201729.03.2017
Rozpočtoví opatření č. 4/2016
09.01.201726.01.2017
Oznámení
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
02.10.201721.11.2017
VŘ - technický pracovník obce
14.06.201729.06.2017
Veřejné vyhlášky
Změna ceny vodného
18.12.201702.01.2018
VV- oznámení o projednání - vlna 11 ÚP Prahy
13.12.201728.12.2017
Vyhlášení platnosti obnoveného operátu
13.12.201714.01.2018
Oznámení o zamýšleném převodu
20.11.201705.12.2017
Veřejné projednán - vliv na ŽP Břeložka I/12 Běchovice - Úvaly
24.10.201708.11.2017
Zahájení řízení - změna úp pRAHY z 2835/00
16.10.201731.10.2017
Posudek vlivu na ŽP - přložeka I/12 Běchovice - Úvaly
16.10.201715.11.2017
Neznání vlastníci v KN
02.10.201717.10.2017
VV - Přechodná úorava provozu na pozemní komunikaci
02.10.201717.10.2017
OOP - studna
26.09.201711.10.2017
VV - Změna ÚP Hl. m. Praha
26.09.201711.10.2017
Návrh opatření OOP
20.09.201711.10.2017
VV - ÚR - studna
15.08.201730.08.2017
VV - přechidná úprava provozu - 9.9.2017
15.08.201730.08.2017
Změna návrhu OOP - ochranné pásmo studna
07.08.201722.08.2017
OOP - omezení užívání pitné vody - prodloužení platnosti
07.08.201722.08.2017
Návrh na prodloužení OOP - nedostatek vody
26.07.201710.08.2017
VV - Stavební povolení - polní cesta Sibřina
22.05.201706.06.2017
VV - OOP Přechodná úprava silničního provozu
22.05.201706.06.2017
VV - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
10.05.201725.05.2017
VV - Zpřístupnění hromadného předpisu daně
03.05.201718.05.2017
Porovnání všech položek kalkulace ceny vodného
03.05.201704.06.2017
VV - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10
03.05.201718.05.2017
VV - OOP - uzavírka V Zelených
24.04.201709.05.2017
VV - celoměstsky významné změny ÚP Praha
24.04.201709.05.2017
Zveřejnění dokumentace vliv záměru na ŽP
24.04.201709.05.2017
OOP - Omezené užívání vody
24.04.201709.05.2017
VV - Návrh zadáná zmeny ÚP Hl. m. Prahy č. Z 2440/22
18.04.201703.05.2017
VV - zahájení stavebního řízení
10.04.201725.04.2017
VV - OOP č. 1/2017 - Územní plán Květnice
30.03.201714.04.2017
VV - OOP - přechodná úprava ulice Na Ladech
29.03.201713.04.2017
zahájení ÚŘ - změna KÚ
22.03.201706.04.2017
OOP - odchylný postup při usmrcování kormorána velkého
13.02.201728.02.2017
Úprava navýšení ceny vodného
04.01.201719.01.2017
Nařízení / opatření obecné povahy
OOP - zpracování těžeb
08.11.201723.11.2017
Přístup k informacím
Výroční zpráva za rok 2016
24.01.201708.02.2017
DSO Povýmolí
DSO Povýmolí - Návrh rozpočtu na rok 2018
05.12.201707.01.2018
Závěrečný účet 2016 DSO Povýmolí
05.06.201720.06.2017
Stavební řízení
Zahájení ÚŘ - studna
15.05.201730.05.2017
ÚR - dělení pozemků
03.05.201718.05.2017
Rozhodnutí - změna stavby před dokončením
27.04.201712.05.2017
ÚR - studna
18.04.201703.05.2017
ÚR - změna stavby před dokončením
29.03.201713.04.2017
Zahájení ÚŘ - změna stavby před dokončením
15.03.201730.03.2017
Zahájení ÚŘ - Změěna stavby před dokončením
15.03.201730.03.2017
zahájení ÚŘ - studna
13.03.201728.03.2017
Zahájení ÚŘ - změna ÚR
04.01.201719.01.2017
ÚR - studna
04.01.201719.01.2017
Výzvy k vyzvednutí zásilek
Pešková Eva
20.12.201704.01.2018
Černý David
20.12.201704.01.2018
Famfulík Michal
18.12.201702.01.2018
Pešková Eva
18.12.201702.01.2018
Hrbková Štěpánka
18.12.201702.01.2018
Solnař Lukáš
12.12.201727.12.2017
Solnař Lukáš
05.12.201720.12.2017
Budina Jakub
24.11.201709.12.2017
Famfulík Michal
24.11.201709.12.2017
Müllerová Kateřina
24.11.201709.12.2017
Šulc Pavel - 2x
15.11.201730.11.2017
Jakub Budina
13.11.201728.11.2017
Famfulík Michal
06.11.201721.11.2017
Müllerová kateřina
06.11.201721.11.2017
Michal Famfulík
18.10.201702.11.2017
Pešková Eva
16.10.201731.10.2017
Müllerová Kateřina
05.10.201720.10.2017
Müllerová Kateřina
02.10.201717.10.2017
Budina Jakub
02.10.201717.10.2017
Brožová Petra
05.09.201720.09.2017
Pidluzhny Ivan
05.09.201720.09.2017
Müllerová Kateřina
28.08.201712.09.2017
Pidluzhnyy Ivan
23.08.201707.09.2017
Šulc Pavel
23.08.201707.09.2017
Müllerová Kateřina (2x)
10.08.201725.08.2017
Solnař Lukáš 2x
02.08.201717.08.2017
Bubák Tomáš
02.08.201717.08.2017
Budina Jakub
21.07.201705.08.2017
Müllerová Kateřina - 3x
21.07.201705.08.2017
Peško Martin
17.07.201701.08.2017
Peško Martin
12.07.201727.07.2017
Müllerová Kateřina - 2x
10.07.201725.07.2017
Müllerová Kateřina
29.06.201714.07.2017
Podhorčíková Klára
29.06.201714.07.2017
Famfulík Michal
29.05.201713.06.2017
Solnař Lukáš - 2x
29.05.201713.06.2017
Peško Martin
24.05.201708.06.2017
Müllerová Kateřina
22.05.201706.06.2017
Solnař Lukáš
16.05.201731.05.2017
Šulc Pavel
16.05.201731.05.2017
Šulc Pavel
27.04.201712.05.2017
Solnař Lukáš
25.04.201710.05.2017
Müllerová Kateřina
24.04.201709.05.2017
Müllerová Kateřina
04.04.201719.04.2017
Solnač Lukáš
04.04.201719.04.2017
Bubák Tomáš
23.03.201707.04.2017
Müllerová Kateřina
21.03.201705.04.2017
Müllerová Kateřina
13.03.201728.03.2017
Budina Jakub
13.03.201728.03.2017
Brožová Petra
06.03.201721.03.2017
Müllerová Kateřina
06.03.201721.03.2017
Peško Martin
06.03.201721.03.2017
Černý David
15.02.201702.03.2017
Mullerová Kateřina
15.02.201702.03.2017
Podhorčíková Klára
01.02.201716.02.2017
Famfulík Michal
24.01.201708.02.2017
Famfulík Michal
23.01.201707.02.2017
Famfulík Michal
23.01.201707.02.2017
Peško Martin
16.01.201731.01.2017
Černý David
11.01.201726.01.2017
Hrbková Štěpánka
04.01.201719.01.2017
Šulc Pavel
04.01.201719.01.2017
Záměry obce
Záměr obce - Věcné břemeno (ČEZ)
23.05.201707.06.2017
Záměr - věcné břemeno
13.03.201728.03.2017
Záměr - pronájem části pozemku
13.03.201728.03.2017
Nabídka zaměstnání
Referent odd. dotací
14.12.201729.12.2017
Knihovna - Sibřina
13.12.201728.12.2017
Referent ZPF
13.12.201728.12.2017
Refrent OOŽP
13.12.201728.12.2017

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce