Užitečné informace


Odpady - aneb kdy se co vyváží?

Běžný komunální odpad

 • týdenní svoz - každou středu
 • čtrnáctidenní svoz - sudý týden ve středu

Bioodpad

 • v sezóně od začátku dubna do konce listopadu
 • v sudý týden ve středu

Tříděné odpady

 • Plasty - pondělí, středa, pátek
 • Papír - pondělí, čtvrtek
 • Nápojové kartony - 2x měsíčně (liché úterky)
 • Sklo - 2x měsíčně
 • Kovy - 1 x měsíčně
 • Potravinové tuky - na objednání
 • Textil - na objednání