Užitečné informace


Sběrný dvůr

Obec Květnice má uzavřenu smlouvu se Sběrným dvorem v Úvalech - Sběrný suroviny D. F.

Škvorecká 33, Hostín, 250 82 Úvaly

Telefon: 603 584 251
E-mail: info@centrum-odpadu.cz

www.centrum-odpadu.cz

Otevírací doba:
Po-Čt: 8:00 - 11:30; 12:30 - 17:00
Pá: 8:00 - 11:30; 12:30 - 16:00
So: 9:30 - 12:30
Ne: Zavřeno
 
Odpady odebírané zdarma: bioodpad, elektroodpad, nebezpečné odpady, potravinové oleje a tuky
Odpady vykupované: kovy, papír
Odpady odebírané za poplatek: objemný a stavební odpad, suť,