Výbor pro dotace, sport a kulturu


Náplní činnosti výboru je především příprava Plánu rozvoje sportu obce Květnice jako dalšího ze strategických rozvojových dokumentů obce, příprava pravidel pro poskytování příspěvků na sportovní a kulturní akce a další činnosti, kterými zastupitelstvo tuto komisi pověří.


 

Zápis z jednání výboru pro DSK dne 18. 01. 2023

Předmětem jednání byl a kontrola tvorby jednacího řádu VDSK, kontrola tvorby plánu rozvoje (Š. Vystrčil, M. Main) a shrnutí plánovaných kulturních a sportovních akcí v obci. 


 

Zápis z jednání výboru pro DSK dne 21.11.2022

Předmětem úvodního jednání bylo seznámení s agendou a úkol vytvoření plánu rozvoje sportu pro p. Markétu Main a p Štěpána Vystrčila.