Výbory a komise

 

Starosta

Stanislav Plocek starosta@kvetnice.eu, tel: 606 689 584

Místostarostka

Lenka Houžvičková mistostarostka@kvetnice.eu, tel: 602 659 284


 

Finanční výbor

Předseda

Ing. Jiří Prouza prouza@kvetnice.eu

Členové
Jiří Foltýn, Dis.foltyn@kvetnice.eu
Miloslava Malikova podatelna@kvetnice.eu

Kontrolní výbor

Předseda
MgA. Romana Baborová baborova@kvetnice.eu

Členové
Jiří Foltýn foltyn@kvetnice.eu
JUDr. Karla Mellerová mellerova@kvetnice.eu

Výbor pro výstavbu a ÚP

Předseda
Bc. Matěj Král kral@kvetnice.eu

Členové
Ing. Jiří Prouza prouza@kvetnice.eu
Petr Beránek podatelna@kvetnice.eu
Ing. Zdeněk Možný podatelna@kvetnice.eu
Ing. Marie Štróblová podatelna@kvetnice.eu

Přestupková komise

Předseda
Stanislav Plocek starosta@kvetnice.eu

Členové
JUDr. Karla Mellerová melmellerova@kvetnice.eu
MgA. Romana Baborová baborova@kvetnice.eu