Výbory a komise

Starosta

Stanislav Plocek starosta@kvetnice.eu

Místostarostka

Lenka Houžvičková mistostarostka@kvetnice.eu


 

Finanční výbor

Předseda

Ing. Jiří Prouza prouza@kvetnice.eu

Členové
MgA. Romana Baborová baborova@kvetnice.eu
Bc. Matěj Král podatelna@kvetnice.eu

 

Kontrolní výbor

Předseda
JUDr. Karla Mellerová mellerova@kvetnice.eu

Členové
Jiří Foltýn  foltyn@kvetnice.eu
Miloslava Malíková podatelna@kvetnice.eu

 

Výbor pro výstavbu a ÚP

Předseda
Jiří Foltýn,  foltyn@kvetnice.eu

Členové
Ing. Jiří Prouza prouza@kvetnice.eu
Stanislav Plocek starosta@kvetnice.eu
Ing. Zdeněk Možný podatelna@kvetnice.eu
Ing. Marie Štróblová podatelna@kvetnice.eu

 

Přestupková komise

Předseda
Stanislav Plocek starosta@kvetnice.eu

Členové
JUDr. Karla Mellerová mellerova@kvetnice.eu
MgA. Romana Baborová baborova@kvetnice.eu