Projekty obce


Vybavení pro JSDH Květnice

Obec je zákona o požární ochraně povinna zřizovat a financovat činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Tato jednotka má ze zákona povinnost provádět požární zásahy, záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a spolupracovat s jednotkami Hasičského záchranného sboru.

  • JSDH Květnice je zařazena na kategorie V současné době má 11 členů včetně velitele, velitele družstva a strojníků. Vybavenost naší jednotky není ideální. Jednotka disponuje vedle historické stříkačky automobilem Ford Tranzit sloužící k převozu jednotky a jejího vybavení, čerpadlem PS 12 a plovoucím čerpadlem. Členové jednotky mají pracovní obleky a část z nich má již nevyhovující zásahové obleky. I přes toto nevyhovující vybavení se snaží maximálně zapojovat do plnění úkolů. V letošním roce byli povoláni k několika výjezdům k požárům, a to včetně rozsáhlého požáru jednoho z bývalých zemědělských objektů na hrázi Mlýnského rybníka a požárů suché trávy na území obce. Zároveň se aktivně zapojují v rámci obecních akcí, kde pomáhají s organizací a zajištěním bezpečnosti.
  • Proto jsme využili možnosti dotačního titulu MAS Pošembeří z programu Podpora rozvoje venkova, Fiche 14 – Základní služby a obnova vesnic, oblast c) Hasičské zbrojnice. Místostarostka Lenka Houžvičková zpracovala a podala žádost na pořízení zásahového vybavení pro jednotku v celkové hodnotě 458.000,- Kč. Konkrétně se jedná o zásahové obleky vč. opasků, rukavic a vest, zásahovou obuv, helmy vč. příslušenství, ochranné pracovní pomůcky pro práci s motorovou pilou, zásahové hadice včetně proudnic, radiostanice vč. nabíjecí stanice a vybavení vozidla potřebným vybavením jako je popáleninová sada, dřevorubecké klíny a podobně.
  • V případě, že byste se chtěli zapojit do činnosti JSDH Květnice, kontaktujte vedení jednotky na emailu hasici.kvetnice@gmail.com. Více informací naleznete na facebookovém profilu @SDHKvetnice nebo na stránkách http://www.hasicikvetnice.cz/

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.