Poplatky

Ceny svozu TKO na rok 2021
dle přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2020                           

Objem nádoby

Četnost svozu

Poplatek

80 l

1 x týdně/rok

2.300,- Kč

80 l

1 x za 14 dní/rok

1.200,- Kč

120 l

1 x týdně/rok

3.200,-Kč

120 l

1 x za 14 dní/rok

2.000,- Kč

240 l

1 x týdně/rok

5.500,- Kč

240 l

1 x za 14 dní/rok

3.200,- Kč

1100 l kontejner

1 x týdně/rok

18.500,- Kč

1100 l kontejner

1 x za 14 dní/rok

11.000,- Kč

BIO 120 l

1 x za 14 dní/rok

900,- Kč

BIO 240 l

1 x za 14 dní/rok

1.400,- Kč

 Platbu je možné provést hotově na OÚ nebo bankovním převodem na účet KB 24822201/0100 a vs = číslo popisné a následně vyzvednout platný kupón. 

S a z e b n í k  p o p l a t k ů                                                                                                dle obecně závazné vyhlášky č.3/2011 

Poplatky ze psů

 

Za prvního psa

400,- Kč

Za dalšího psa

500,- Kč

Za prvního psa, jehož držitel je osoba pobírající invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu

200,- Kč

Za druhého a dalšího psa

250,- Kč

Poplatky ze vstupného – poplatek je poměrná částka z vybraného vstupného

 

Kulturní akce

10 %

Sportovní akce

10 %

Prodejní a reklamní akce

15 %

Jiné akce

20 %

Paušální poplatek

500,- Kč

Poplatky z ubytovací kapacity

 

Za každé využité lůžko a den

5,- Kč

Paušální poplatek na každé využité lůžko a rok

500,- Kč

Stočné

Cena stočného na rok 2021 činí 50,- Kč / m3 včetně DPH.

Obchodní podmínky platné od 1. 10. 2021