Poplatky


Stočné

 

Poplatky za svoz TKO

  • Ceny svozu TKO na rok 2024 dle obecně závazné vyhlášky 
  • Cena za 1 litr rezervoané kapacity sběrné nádoby činí 0,85 Kč
  • Pro zajištění odvozu bioodpadu je třeba uzavřít příkazní smouvu.

 

Objem nádoby

Četnost svozu

Poplatek

80 l

1x týdně/rok

3.536 Kč

80 l

1x za 14 dní/rok

1.768 Kč

120 l

1x týdně/rok

5.304 Kč

120 l

1x za 14 dní/rok

2.652 Kč

240 l

1x týdně/rok

10.608 Kč

240 l

1x za 14 dní/rok

5.304 Kč

1100 l kont.

1x týdně/rok

48.620 Kč

1100 l kont.

1x za 14 dní/rok

24.310 Kč

BIO 120 l

1x za 14 dní/sezóna

1.000 Kč

BIO 240 l

1x za 14 dní/sezóna

1.500 Kč

Platbu je možné provést hotově či kartou na obecním úřadu. Budeme ale velmi rádi, pokud zvolíte platbu bankovním převodem na účet KB 24822201/0100 a VS = číslo popisné a následně si na úřad jen dojdete vyzvednout platný kupón. Pro zjednodušení úhrady můžete využít generátor QR platby. Další možností bezhotovostní úhrady je využití Platebního portálu Středočeského kraje Květnice (platby-sc.cz)

Generátor QR platby

Objem nádoby 80 l – 1 x týdně/rok

Číslo účtu

24822201/0100

Částka / osoba

3536

Celková částka

3536

Vygenerovat QR Kód

Objem nádoby 80 l - 1 x za 14 dní/rok

Číslo účtu

24822201/0100

Částka / osoba

1768

Celková částka

1768

Vygenerovat QR Kód

Objem nádoby 120 l - 1 x týdně/rok

Číslo účtu

24822201/0100

Částka / osoba

5304

Celková částka

5304

Vygenerovat QR Kód

Objem nádoby 120 l – 1 x za 14 dní/rok

Číslo účtu

24822201/0100

Částka / osoba

2652

Celková částka

2652

Vygenerovat QR Kód

Objem nádoby 240 l - 1 x týdně/rok

Číslo účtu

24822201/0100

Částka / osoba

10608

Celková částka

10608

Vygenerovat QR Kód

Objem nádoby 240 l - 1 x za 14 dní/rok

Číslo účtu

24822201/0100

Částka / osoba

5304

Celková částka

5304

Vygenerovat QR Kód

Objem nádoby 1100 l kontejner - 1 x týdně/rok

Číslo účtu

24822201/0100

Částka / osoba

48620

Celková částka

48620

Vygenerovat QR Kód

Objem nádoby 1100 l kontejner – 1 x za 14 dní/rok

Číslo účtu

24822201/0100

Částka / osoba

24310

Celková částka

24310

Vygenerovat QR Kód

BIO 120 l (příkazní smlouva) - 1 x za 14 dní/sezóna

Číslo účtu

24822201/0100

Částka / osoba

1000

Celková částka

1000

Vygenerovat QR Kód

BIO 240 l (příkazní smlouva) - 1 x za 14 dní/sezóna

Číslo účtu

24822201/0100

Částka / osoba

1500

Celková částka

1500

Vygenerovat QR Kód

Poplatek za prvního psa

Číslo účtu

24822201/0100

Částka / osoba

400

Celková částka

400

Vygenerovat QR Kód

Poplatek za druhého a každého dalšího psa

Číslo účtu

24822201/0100

Částka / osoba

500

Celková částka

500

Vygenerovat QR Kód

Poplatek za prvního psa - senior

Číslo účtu

24822201/0100

Částka / osoba

200

Celková částka

200

Vygenerovat QR Kód

Poplatek za druhého a každého dalšího psa - senior

Číslo účtu

24822201/0100

Částka / osoba

250

Celková částka

250

Vygenerovat QR Kód

Sazebník poplatků

Sazebník poplatků dle obecně závazné vyhlášky č.3/2023 

Poplatky ze psů

 

Za prvního psa

400 Kč

Za dalšího psa

500 Kč

Za prvního psa, jehož držitel je osoba pobírající invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu

200 Kč

Za druhého a dalšího psa

250 Kč

 

Sazebník poplatků dle obecně závazné vyhlášky č.2/2023 

Poplatky ze vstupného – poplatek je poměrná částka z vybraného vstupného

 

Kulturní akce

10 %

Sportovní akce

10 %

Prodejní a reklamní akce

15 %

Jiné akce

20 %

Paušální poplatek

500 Kč

 

Sazebník poplatků dle obecně závazné vyhlášky č.1/2023 

Poplatky z ubytovací kapacity

 

Za každé využité lůžko a den

5 Kč

 

Sazebník poplatků dle obecně závazné vyhlášky č.5/2023 

Poplatky za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m² a každý i započatý den

 

za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb 

5 Kč

za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 

10 Kč

za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 

10 Kč

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 

10 Kč

za umístění reklamních zařízení

100 Kč

za provádění výkopových prací 

10 Kč

za umístění stavebních zařízení 

10 Kč

za umístění skládek 

10 Kč

za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 

10 Kč

za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 

10 Kč

za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 

10 Kč

za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 

10 Kč

Poplatky za užívání veřejného prosranství stanovený paušální částkou

 

za umístění reklamních zařízení 

5 000 Kč za rok

za umístění zařízení cirkusů

3 500 za týden

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 

3 500 za týden

za vyhrazení trvalého parkovacího místa

5 000 Kč za rok