Odpady


Odpady - aneb kdy se co vyváží?

Kdy se co vyváží

Sběrný dvůr

Sběrný  dvůr v Úvalech

K tolik diskutovaným tříděným odpadům, aneb proč obec zůstala u stávajícího modelu hnízd

V poslední době se nám zde stále opakuje téma tříděných odpadů, proč je využíván systém sběru do kontejnerech na hnízdech, nikoliv tzv. door to door systém. Dovolím si tedy shrnout pár základních údajů. Předem se omlouvám, bude to asi delší čtení. Jedná se o obsáhlé a komplikované téma, která se nedá shrnout do jedné věty.  Kalkulace nejsou nijak tajné, ostatně byly opakovaně prezentovány na veřejných zasedání zastupitelstva například dne 27. 11. 2020.

 • V současné době je na území obce 7 hnízd na tříděný odpad
  • zde je 12 kontejnerů na papír vyvážených 2x týdně
  • 11 kontejnerů na plast vyvážených 3x týdně
  • 9 kontejnerů na sklo vyvážených 2x měsíčně
  • 7 kontejnerů na nápojové kartony vyvážené 2x měsíčně
  • k tomu ještě 3 nádoby na jedné tuky, 3 nádoby na textil a 2 nádoby na plechovky
 • Roční náklady na svoz těchto typů separovaného odpadu činí 865 750,- Kč
  • 1 kontejner na plast stojí pro představu 42.977,- Kč, na papír 24.895,- Kč
 • Příspěvek od společnosti Ekokom činil v loňském roce 321.663,- Kč
  • v letošním roce bude pravděpodobně nižší, neboť opět došlo ke změně podmínek výpočtu
 • V současné době je v obci 785 adresních míst, a to včetně bytových domů s více byty
 • Cena za svoz 1 nádoby 120 l/2x měsíčně separovaného odpadu by činila 1050,- Kč ročně
  • tj. 824.250,- Kč za papír (a to počítáme, že např. bytový dům bude mít 1 nádobu!) a 824.250,- za plasty
  • celkem: 1.648.500,- Kč za tyto 2 komunity
 • Hnízda na tříděný odpad by stále zůstala
  • byly by zde dále kontejnery na ostatní komodity (nápojové kartony, sklo, textil, tuky)
  • náklady na tyto další komodity jsou cca 95.000,- Kč
 • Celkové náklady by tedy činily 1.743.500,- Kč, tedy více než dvojnásobek současných nákladů
  • K tomu je nutné ještě připočíst ostatní náklady např. za odpad odložený ve sběrném dvoře a velkoobjemové odpady (cca 120.000,- Kč)
 • Co by to tedy znamenalo?
  • 80 l nádoba týdně, která letos po zvednutí poplatku o cca 15 % stojí 2.300,- by stála 3.400,- Kč
  • 80 l za 14 dnů nyní 1.200,- by byla za 1.700,- Kč
  • 120 l týdně nyní 3.200,- by byla za 4.800,- Kč
  • 120 l za 14 dnů nyní 2.000,- by byla za 2.900,- Kč
  • 240 l týdně nyní 5.500,- Kč by byla za 8.200,- Kč
  • 240 l za 14 dnů nyní 3.200,- Kč by byla za 4.800,- Kč
  • 1100 l kontejner týdně nyní 18.500,- Kč by byl za 27.500,- Kč
  • 1100 l kontejner za 14 dnů nyní za 11.000,- Kč by byl za 16.500,- Kč
 • Proč obec nevypoví smlouvu a nenajde jinou svozovou firmu?
  • Jen díky staré smlouvě máme nižší ceny.
  • Zkušenosti z jiných obcí napříč republikou jasně ukazují, že do případného výběrového řízení se přihlásí obvykle pouze stávající svozovka (má obec v trase a v regionu), ale za výrazně vyšší ceny.
 • Proč obec svoz odpadu nedotuje? Důvodů je celá řada
  • Protože na to nemá ve svém rozpočtu finanční prostředky.
  • Obec získává prostředky pouze na osoby zde přihlášené k trvalému pobytu a nemá dostatek prostředků ani na rozvojové projekty. Považujeme za efektivnější využití těchto prostředků vybudování chodníků, veřejného osvětlení a dalších projektů než plošný příspěvek na odpady.
  • Navíc změny v legislativě do budoucna neumožňují, dotování svozů z prostředků obce.
 • Pokud bude mít kdokoliv zájem o bližší objasnění, podklady, na základě kterých byly kalkulace počítány, stačí se zastavit na úřadě. Všechny výše uvedená čísla zazněla i na veřejném zasedání. 

Lenka Houžvičková