Potřebuji zařídit


Co mohu vyřídit zde

 • Přidělení čísla popisného
  Žádá vlastník nemovitosti po kolaudaci domu (nutné pro Český úřad zeměměřičský a katastrální pro zapsání novostavby do katastru nemovitostí).  Vlastník je podle platného znění Vyhl.  č. 97/61 Sb. (o názvech obcí, označování ulic a číslování domů) povinen viditelně označit svůj dům jednotnou tabulkou s číslem popisným, kterou zakoupí na OÚ.

 • Evidence obyvatel (trvalý pobyt, zák. 133/2000 Sb.)
  Přihlášení k trvalému pobytu - po kolaudaci nemovitosti a přidělení čísla popisného - nutný platný doklad totožnosti. V případě, že žadatel není vlastníkem dané nemovitosti, musí se dostavit zároveň i její vlastník (též s OP). Správní poplatek u osoby starší 15ti let. V odůvodněných případech může vlastník nemovitosti požádat o zahájení správního řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu u osoby, která není vlastníkem nemovistosti, dlouhodobě se zde nesdržuje a nemá zde své osobní věci. Správní poplatek za každou osobu.

 • Vedení voličských seznamů
  Zápisy do stálých voličských seznamů cizinců oprávněných volit ve volbách do obecního zastupitelstva a ve volbách do Evropského parlamentu.

 

 • Legalizace a vidimace
  Ověřování podpisů (s platným dokladem totožnosti) a listin, kopie listin jen s originálem. Správní poplatek.

 • CZECH POINT
  Výpisy z bodového hodnocení řidiče, z insolvenčního rejstříku, z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů, obchodního a živnostenského rejstříku, seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Agenda datových schránek - zřízení DS, obnovení a zablokování přístupů. Správní poplatek.

 • Místní poplatky občanů
  Za svoz TKO (popelnici obdrží občan při první platbě za svoz) bioodpad, psy, ze vstupného, z ubytovacího zařízení, užívání veřejného prostranství atd.) Více informací zde.

 • Stočné
  Obec vlastní čistírnu odpadních vod, proto každý vlastník či uživatel nemovitosti - odběratel je povinen s obcí Květnice uzavřít Smlouvu o odvádění odpadních vod dle zák. č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb. OÚ fakturuje a vybírá stočné. Odběratel je povinen ihned ohlásit všechny změny OÚ. Více informací a formulář smlouvy ke stažení zde.

 • Vyjádření k žádostem - stavební řízení
  Vyjádření pro stavební řízení na základě podané žádosti a předložené dokumentace.

 

 • Další služby pro obyvatele obce Květnice
  V případě, kdy si občan sám neví rady při vyřízení své soukromé záležitosti, může po předchozí dohodě požádat OÚ o pomoc, např. při sepsání různých žádostí apod., eventuálně OÚ pomůže s vyhledáním příslušné instituce, kam by se mohl občan se svou žádostí obrátit.

S čím musím na pověřený úřad

 • Žádost o osobní a cestovní doklady

 • Žádost o rodinné příspěvky

 • Žádost o veškeré sociální dávky (pohřebné, dávky sociální péče, přídavek na dítě, příspěvek na dopravu, rodičovský příspěvek, sociální příplatek)

 • Žádost o stavební povolení, kolaudaci a veškeré úkony spojené se stavebním řízením

 • Žádost o vydání loveckého lístku a rybářských povolení

 • Žádost o živnostenský list

Středočeský kraj

https://www.kr-stredocesky.cz/

Brandýs nad Labem

http://brandysko.cz/

Úvaly

http://www.mestouvaly.cz/