Aktuality


 • Zveřejněno 23. 9. 2022

  Kompletní revitalizace polní cesty od střelnice k ČOV

  zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení

 • Zveřejněno 22. 9. 2022

  Jak volit v komunálních volbách a v místním referendu

  Všechny důležité informace o čase místě a způsobu volby.

 • Zveřejněno 21. 9. 2022

  Nové herní prvky v lesíku na KIII

  Sice se zpožděním, ale přece.
  Dnes byla dokončena montáž herních prvků v lesíku v Květnici III a hřiště bylo předáno. Zítra ještě bude doplněn písek do pískoviště a upraven terén v okolí prvků.
  Velmi nás mrzí, že se realizace takto protáhla. Věříme, že si děti nové herní prvky užijí.
 • Zveřejněno 20. 9. 2022

  Proč dala obec souhlas Nové Květnici

  se změnou stavby před dokončením?

   Vyjádření k letáku napadajícímu postup zastupitelstva obce ve věci výstavby projektu Nová Květnice 

 • Zveřejněno 19. 9. 2022

  Nový přechod, ulice K Sibřině

  Podařilo se nám naplánovat, povolit a realizovat nový přechod pro chodce.

 • Zveřejněno 16. 9. 2022

  Vyjádření společnosti Alcala Partners s. r. o.

  k obcí zaslané odpovědi na obdržený návrh regulačního plánu

 • Zveřejněno 14. 9. 2022

  Dotace

  na výsadbu stromů v ulici K Sibřině

 • Zveřejněno 9. 9. 2022

  Účast autora Generelu veřejných prostranství na veřejném zasedání ZOK

  Autor Generelu veřejných prostranství Ing. Havelka se zúčastní veřejného zasedání zastupitelstva obce Květnice ve středu 14. 9. 2022 od 18.30 hodin. Představí Vám koncepci generelu a zodpoví všechy Vaš dotazy.

 • Zveřejněno 7. 9. 2022

  Vyjádření obce Květnice

  k obdrženému návrhu regulačního plánu spol. Alcala Partners

 • Zveřejněno 6. 9. 2022

  Vysvětlení odpovědí ANO-NE na otázky místního referenda

  V rubrice REFERENDUM byl přidán slíbený dokument vysvětující, co nastane při volbě ANO/NE na jednotlivé otázky.