Zastupitelstvo


Pozvánky, zápisy a jednací řád

 

Zastupitelstvo obce (pro období 2022 - 2026)

Starostka obce:

 Ing. Lenka Houžvičková
Ing. Lenka Houžvičková
starostka@kvetnice.eu, tel. 606 689 584

Místostarosta obce:

Bc. Matěj Král
Bc. Matěj Král
mistostarosta@kvetnice.eu, tel. 602 558 792

Členové zastupitelstva:

Stanislav Plocek
Stanislav Plocek 
plocek@kvetnice.eu,

Jiří Foltýn, DiS
Jiří Foltýn, Dis.
foltyn@kvetnice.eu

Ing. Petr Pekař

Ing. Petr Pekař
pekar@kvetnice.eu

Ing. Jindřich Pospíšil

Ing. Jindřich Pospíšil
pospisil@kvetnice.eu

MgA. Kryštof Hošek
hosek@kvetnice.eu

 

 

Zastupitelstvo obce (pro období 2018 - 2022)

Starosta obce:

 

Místostarostka obce:

 
     
Stanislav Plocek    Ing. Lenka Houžvičková    

Členové zastupitelstva:

     
Bc. Matěj Král Jiří Foltýn, Dis. MgA. Romana Baborová Ing. Jiří Prouza JUDr. Karla Mellerová