Zastupitelstvo


Pozvánky, zápisy a jednací řád

 

Zastupitelstvo obce (pro období 2018 - 2022)

Starosta obce:


Stanislav Plocek 
starosta@kvetnice.eu, tel: 606 689 584

Místostarostka obce:


Ing. Lenka Houžvičková
mistostarostka@kvetnice.eu, tel. 602 659 284

Členové zastupitelstva:


Bc. Matěj Král
kral@kvetnice.eu


Jiří Foltýn, Dis.
foltyn@kvetnice.eu


MgA. Romana Baborová
baborova@kvetnice.eu


Ing. Jiří Prouza
prouza@kvetnice.eu


JUDr. Karla Mellerová 
mellerova@kvetnice.eu