Svazková základní škola


Ověření umístění devítitřídní školy na pozemku sportovního centra

Stále platí, že pracujeme na projektu Svazkové školy v Úvalech. Přesto jsme se ale zabývali možnostmi vybudování vlastní školy v katastru obce Květnice. 

V rámci našeho zkoumání jsme došli k následujícím zjištěním: 

 • Podle vyjádření Ing. Pavla Kaňky vedoucího oddělení financování organizačních složek státu a organizací zřizovaných MŠMT je aktuální stav dotačních příležitostí takový, že "žádné dotace na devítitřídní školy nejsou a nebudou – minimálně do roku 2029 zcela jistě... Z pohledu kvality výuky, investičních nákladů, nákladů státu na učitele a nákladů obce na provoz je tato varianta školy nejhorší možná."
 • Náklady na vybudování devítitřídní školy jsou podle našich odhadů nejméně 175 mil. Kč. 
 • V budování sportovního centra nám problematika "škola" nijak nebrání, protože se případně vejde na pozemek plánované sportovní haly, přičemž venkovní sportoviště to nemusí nutně ovlivnit. 
 • Jednoduchý výkres je k dispozici zde: ikona 2022-12-12 Prověření ZŠ Květnice namísto sportovní haly [PDF 8.78 MB]
  • Zde jsou odkazy na tři referenční projekty: 
 • Jsme si vědomi, že škola v Úvalech má svá negativa, jako je umístění směrem od Prahy, ale především 

Zahájení provozu Svazkové ZŠ v Jirnech

Dobrovolný svazek obcí Povýmolí, jehož součástí je i obec Květnice, dlouhodobě pracuje na projektu nové Svazkové základní školy v Úvalech. Vzhledem k rozsahu a náročnosti tohoto projektu si na zcela nové budovy školy budeme muset ještě pár let počkat.
Ve snaze o co nejrychlejší řešení současného problému s nedostatkem kapacit v prvních třídách základních škol v okolí, se DSO rozhodl pronajmout si budovu bývalé ZŠ v Jirnech, Brandýská 45 a zahájit provoz školy v těchto dočasných prostorách. Předpokládá se postupné otevírání vždy jedné až dvou prvních tříd v každém roce s tím, že následně budou tyto třídy převedeny do nové budovy v Úvalech. 

Odpovědi na nejčastější otázky:

 • Kde se bude nová škola otevírat? – V Jirnech, Brandýská 45, následně po cca 3-4 letech budou žáci převedení do nové budovy svazkové školy v Úvalech (za Billou). ·
 • Jaká bude kapacita? – Pro rok 2022/2023 se předpokládá otevření 1 – 2 prvních tříd dle zájmu
 • Jedná se o spádovou školu pro Květnici? – Ano Svazková škola v Úvalech bude spádovou školou pro děti s trvalým pobytem v Květnici a dalších členských obcích. ·
 • Bude zajištěna doprava? – V blízkosti školy je autobusová zastávka. Přímé autobusové spojení z Květnice není v tuto chvíli plánováno, ale bude zajištěna doprava s navazujícím přestupem na Nádraží v Úvalech.
 • Bude zajištěno stravování? – Ano, stravování (obědy) budou zajištěny v jídelně v nedaleké MŠ.
 • Bude zajištěna odpolední družina? – Ano, součástí školy bude i školní družina.
 • Jaký je aktuální stav příprav? – V těchto dnech probíhá konkurzní řízení na ředitele/ředitelku ZŠ, následně bude probíhat výběr dalšího pedagogického a nepedagogického personálu. Zároveň byl na konci února vybrán dodavatel plánovaných potřebných oprav. Práce budou zahájeny v nejbližších dnech a následně budou prostory vybaveny novým nábytkem a školními potřebami.
 • Jak to bude se Zápisem do této ZŠ? – Zápis bude probíhat ke konci dubna 2022, pravděpodobně v prostorách Základní školy v Úvalech. Bližší podrobnosti budou v předstihu zveřejněny.
 • Nějaké další otázky? – Kontaktujte Obecní úřad Květnice, rádi Vám veškeré Vaše dotazy zodpovíme. 

Základní informace o projektu

Aktualizace 29.4.2022:

Jsme zase o krok blíže k zahájení provozu školy:
 • Ředitelkou Svazkové školy Povýmolí byla na základě konkurzního řízení jmenována Mgr. Michaela Nilsson Marečková.
 • Ve středu 27. 4. 2022 proběhly zápisy do prvních tříd. 
 • Dokončují se opravy v budově, bylo položeno nové PVC, prostory byly nově vymalovány a opraveny veškeré nátěry. Byly instalovány interaktivní tabule do tříd a probíhá poptávkové řízení na dodavatele nábytku.
 • Po upřesnění počtu žáků budou zahájeny výběrová řízení na další pedagogický a nepedagogický personál.

Aktualizace 7.2.2022:

Další mezník v záměru vybodovat a otevřít novou základní školu byl úspěšně pokořen.
 • Svazková škola Povýmolí byla s účinností od 1. 9. 2022 zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR.
 • Byl vypsán konkurz na ředitele/ředitelku svazkové školy
 • Proběhlo poptávkové řízení na zhotovitele oprav budovy ZŠ v Jirnech


Aktualizace 12.5.2021:

 • Jedním z nejčastějších požadavků, které jsme zaznamenali v rámci dotazníkového šetření ke strategickému plánu, je zajištění docházky do základní školy
 • My samozřejmě o tomto historickém dluhu víme, a ani v tomto směru nezahálíme.
 • Nejen současné, ale i předchozí zastupitelstvo se již tímto problémem zabývalo a snažili jsme se uzavřít veřejnoprávní smlouvy o zřízení školského obvodu. Bohužel ani ve spolupráci s Krajským úřadem se to nikdy nepodařilo.
 • Nyní jsme členy dobrovolného svazku obcí Povýmolí (DSO), jehož předmětem činnosti je především právě zřízení a provoz zcela nové svazkové dvoustupňové základní školy. Škola je plánována v Úvalech na Slovanech, přičemž Úvaly současně nesou největší podíl i administrativní zátěž na tomto projektu, za což jim náleží naše velké poděkování.
 • Projekt se podařilo zařadit do seznamu škol financovaných na základě dotačního programu vypsaného vládou České republiky. V červnu 2020 nabylo právní moci územní rozhodnutí a v tuto chvíli již probíhá zadávací řízení na vypracování dokumentace pro stavební povolení.
 • Podíl obce Květnice na předběžně vyčíslených nákladech (po odečtení dotačních prostředků) činí 26 mil. Kč! Jedná se tedy o naprosto zásadní položku, na kterou se snažíme dlouhodobě šetřit, a i proto musely doposud jít některé další investice bohužel stranou. A i v tuto chvíli nám nezbývá, než se snažit vše ostatní pokrýt dotacemi, pokud je to možné.
 • Ještě nás tedy čeká vypracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení, následně výběr zhotovitele stavby a samotná realizace, to vše zkoordinované tak, abychom dosáhli na příslušnou dotaci, bez které je realizace stavby vyloučená.
 • Čeká nás tedy ještě několik let do zahájení provozu. Avšak aktuálně se nám (DSO) naskytla příležitost dočasného pronájmu bývalé základní školy v Jirnech. Zatím nemáme konkrétní nabídku, ale v každém případě uděláme maximum pro to, abychom od září 2022 mohli přivítat první prvňáčky. Letos už to s ohledem na administrativní náročnost celého procesu bohužel není možné.
 • Plán je takový, že v Jirnech otevřeme každý rok dvě první třídy a ve čtvrtém roce už se všichni přesuneme do nové školy v Úvalech, která tak díky tomu nebude po otevření skoro prázdná.
 • Uvědomujeme si problém, kterým je pro naše občany skutečnost, že Květnice nemá spádovou školu a děláme v rámci možností maximum pro to, abychom tento další neblahý pozůstatek z minulosti napravili.
 • Snad budeme úspěšní, tak jako se školkou.
 • Dne 2. 2. 2022 byla s účinností od 1. 9. 2022 Svazková škola Povýmolí zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR.