Rybárna


Upozorňujeme, že v průběhu roku 2024 předpokládáme stavební práce na rekosntrukci Rybárny, která tak nebude k dispozici pro běžné použití.

 

Závazná pravidla a upozornění pro používání rybárny a jejího okolí

• bude dodržován noční klid (22:00 – 6:00)

• venkovní hudební produkce je možná pouze do 20:00 a její hladina hluku nesmí obtěžovat okolní obyvatele

• hudební produkce uvnitř rybárny bude provozována tak, aby nenarušovala klid a práva ostatních občanů

• Za všech okolností je potřeba respektovat zákonem povolenou hladinu hluku tak, aby nebyla porušena práva ostatních občanů a nebylo ovlivněno negativně přilehlé okolí.

• Nájemce ručí za vybavení rybárny. Případné závady, poruchy a poškození bude neprodleně hlásit na OÚ

• Voda v prostoru rybárny není pitná

• V prostoru rybárny je přísný zákaz kouření

• V prostoru parku nebudou parkována žádná vozidla, vjezd k rybárně je možný pouze za účelem dovozu a odvozu věcí

• Oheň v ohništi i v kamnech bude před opuštěním prostoru řádně a zcela uhašen.

• Rukojeť otevírání kamen může být velmi horká, používejte při přikládání rukavici

• Cena za pronájem Rybárny je 2000Kč/den splatná předem při převzetí klíčů.

• V případě potíží volejte starostku  606 689 584.