Aktuality


Zveřejněno 7. 9. 2022

Vyjádření obce Květnice

k obdrženému návrhu regulačního plánu spol. Alcala Partners

  • Dnes bylo odesláno vyjádření obce k návrhu regulačního plánu předloženého společností Alcala Partners s. r. o.
  • Na zpracování tohoto dokumentu se vedle vedení obce, komise pro výstavbu a územní plánování podíleli také Ing. Havelka, architekt a urbanista, Ing. Jetel, autor územního plánu a Mgr. Černohous, právní zástupce obce ve věcech územního plánování.
  • Již z rozsahu tohoto vyjádření je zřejmé, že se nejednalo o lehký úkol. Věnovali jsme mu ale maximální úsilí, neboť jsme přesvědčeni o tom, že se jedná o jedno z klíčových rozhodnutí, které ovlivní budoucí podobu tohoto areálu a kvalitu života nás všech. V žádném případě se nejedná o souhlasné stanovisko s tímto záměrem. Naopak v tomto dokumentu upozorňujeme na chyby, nedostatky a zjištěné nesoulady s platným ÚP. Bez odstranění a vyřešení těchto kolizních míst není možné o schválení a následném vydání RP uvažovat.
  • Naší snahou je nalézt takové řešení, které bude koncepční, dlouhodobě udržitelné a zvýší kvalitu života všech obyvatel obce, těch současných i budoucích. Zároveň ale musí být záměr kompromisem, který bude akceptovatelný oběma stranami.
  • Před schválením finální podoby regulačního plánu musí být ještě uzavřena plánovací smlouva, která jasně definuje podmínky spolupráce mezi obcí a developerem, způsob a místa napojení na inženýrské sítě a budoucí vypořádání majetkoprávních vztahů včetně výše kontribučního poplatku a způsobu jeho úhrady. 
  • Odeslané vyjádření

ZPĚT NA AKTUALITY