Výbory


Zastupitelstvo obce Květnice zřídilo následující výbory, které mají poradní hlas při rozhodování v jednotlivých oblastech. 

  • Složení výborů a komisí naleznete zde.
  • Jednací řád výborů a vzor zápisu je ke stažení zde.