Aktuality


Zveřejněno 20. 9. 2022

Proč dala obec souhlas Nové Květnici

se změnou stavby před dokončením?

 Vyjádření k letáku napadajícímu postup zastupitelstva obce ve věci výstavby projektu Nová Květnice 

 Vážení občané Květnice, 

pravděpodobně jste, stejně jako my, obdrželi jeden z předvolebních letáků, tentokrát napadající postup stávajícího zastupitelstva a starosty ve věci projektu Nová Květnice a také vypsaného místního referenda. 

Stejně jako v nedávné petici a dalších podobných dokumentech obsahuje pouze tu část informací, která se autorovi hodí. Dokument je tedy neúplný, zcela zavádějící a tendenční.  

Dovolte nám tedy doplnit informace, které Vám byly úmyslně zamlčeny.  
Autoři petice i nyní popisovaného letáku všechny tyto informace mají, přesto o nich záměrně neinformují. Obrázek o takovém způsobu jednání, ať si udělá každý sám.

K projektu Nová Květnice:

  • V letáku je citováno stanovisko starosty ve kterém souhlasí s navrhovanou změnou projektu.  Záměrně ale není citován celý text, který obsahuje mimo jiné obsahuje i odůvodnění tohoto souhlasu. Tím bylo například souhlasné stanovisko Ing. Jetela, jako autora ÚP, který potvrdil soulad s platným ÚP. A dále právní rozklad Mgr. Mrkvičky, právního zástupce obce, ze kterého je zřejmé, že tato změna je plně v souladu s platným ÚP a není možné na ni aplikovat limity vyplývající z územní studie či z referenda. Soulad záměru s ÚP ostatně potvrdil i úřad územního plánování Brandýs n. L. – St. Boleslav ve svém závazném stanovisku. Souhlas vyjádřili i všechny dotčené orgány. Součástí tohoto souhlasu je také závazek developera, změnit pořadí výstavby dalších etap, tak, aby v následující etapě byla vybudována občanská vybavenost.  
  • Naopak, právě my jsme následně vyvolali změnu územního plánu (č. 4), kde ploché střechy zakazujeme, stejně jako limitujeme počet parkovacích míst a velikost pozemků. Ostatně investor již proti změně podal námitky.  
  • Autoři letáku měli 4 roky své vlády na provedení požadovaných změn, za které nás nyní napadají. Neudělali ale nic. Až my konáme.  

K místnímu referendu:

  • V letáku je uvedeno, že referendum je účelový krok, jak prosadit developerský návrh Alcala Partners a zrušit, či omezit referendum z roku 2009.  To je samozřejmě nesmysl. 
  • Cílem referenda je především zjistit aktuální vůli občanů. Původní referendum reagovalo na zcela jinou situaci, navíc proběhlo v době, kdy obec měla cca 1100 občanů, nyní jich má téměř 1900. Myslíme si, že by se k budoucnosti Květnice měli mít možnost vyjádřit všichni.  Pokud budeme developerovi měnit podmínky výstavby (se všemi riziky, která to přináší), chceme to dělat na základě jasného rozhodnutí občanů, nikoliv hlasité minority. Na uspořádání referenda tedy nevidíme nic špatného. Referendum je standardní demokratický nástroj.
  • Pokud někomu nevyhovuje jeho užití, pak je otázkou, zda není způsob jeho smýšlení přesně tak nevhodný, jak se snaží vykreslit nás.  

Návod, jak hlasovat v referendu

  • Všimněte si, že žádným způsobem nenabádáme k tomu, jak by měl kdo hlasovat. Pouze se snažíme předložit informace nutné pro rozhodování, a to pro každou z možností.       

 

Mrzí nás, že předvolební kampaň je vedena v tomto konfrontačním duchu, a ještě víc nás mrzí, že není vedena férově a musíme kromě své práce pro Květnici trávit čas vyvracením dezinformací. 

ZPĚT NA AKTUALITY