Aktuality


Zveřejněno 23. 9. 2022

Kompletní revitalizace polní cesty od střelnice k ČOV

zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení

V pátek 23. 9. 2022 bylo obci doručeno oznámení o zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení na kompletní revitalizaci polní cesty mezi střelnicí a ČOV.

Investorem a žadatelem této stavby je Státní pozemkový úřad ČR. Polní cesta bude revitalizována v rámci realizovaných komplexních pozemkových úprav v rámci budování společných zařízení.

Tato cesta v budoucnu bude zároveň sloužit jako přístupová komunikace ke sportovnímu areálu.

Plný text oznámení: Úřední deska - Květnice (kvetnice.eu)

ZPĚT NA AKTUALITY