Aktuality


Zveřejněno 19. 10. 2022

Zpevnění obecní cesty podél sibřinského hřiště a předprojektová příprava navazujícího pěšího spojení

Probíhá zpevnění obecní cesty podél sibřinského fotbalového hřiště. Dbejte zde prosím zvýšené opatrnosti. 
Současně v těchto místech připravujeme ve shodě s vedením fotbalového klubu revitalizaci historického pěšího propojení, které umožní květnickým dětem bezpečnou cestu na fotbalové tréninky.

Jedná se o úsek mezi ulicí Vlaštovičníkovou a fotbalovým hřištěm.

Tato pěší cesta bude samozřejmě užitečná nejen pro děti. Jedná se o střípek z mozaiky plánovaných pěších propojení s tím rozdílem, že v tomto případě nemáme problémy s výkupy pozemků, protože předmětný pozemek (parc. č. 701) je obecní, a dokonce je v katastru nemovitostí veden jako "ostatní komunikace". 

Zatím jsme na začátku. Nyní čekáme na začátek období vegetačního klidu, abychom mohli vykácet náletové křoviny. Následně provedeme zaměření a pak bude možné řešit možnosti vybudování samotné cesty. 

Do tohoto místa je navíc zaústěna strouha ze Sibřiny. Od ulice Vlaštovičníková dál na sever je srážková voda vedena zatrubněním. Srážkovou vodu budeme samozřejmě muset vyřešit, a to buď prodloužením zatrubnění, nebo jiným způsobem. Konkrétní detaily ale bude možné navrhnout až po provedeném zaměření. 

V návaznosti na prováděné činnosti jsme již bohužel obdrželi k tomuto záměru nesouhlasné připomínky. I proto záměr nyní zveřejňujeme ještě v předprojekční fázi. 

Jedná se tedy o revitalizaci cesty, která je zanesena v katastru a je na pozemku obce. Především jde ale o další zvýšení komfortu pěšího spojení většiny občanů a jejich dětí. 

ZPĚT NA AKTUALITY