Aktuality


Zveřejněno 16. 2. 2023

Technický stav komunikace Šťovíková

Upozornění na špatný technický stav komunikace v ulici Šťovíková a informace o připravovaných opravách.

 Letošní zima se velmi nepříznivě podepsala na technickém stavu komunikace v ulici Šťovíková. Povrch této komunikace byl nekvalitní již předtím, a proto jsme již v loňském roce zahájili přípravy na realizaci kompletní obnovy povrchu v této ulici a zařadili jsme ji do balíčku oprav místních komunikací, pro který jsme žádali o dotaci z MMR. Bohužel tato žádost byla zařazena mezi náhradníky a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by nám byla v letošním roce tato dotace poskytnuta.

Rozhodli jsme se tedy tuto komunikaci z balíčku vyjmout a její opravu realizovat samostatně z jiného dotačního titulu – z dotace Středočeského kraje. V těchto dnech se finalizuje aktualizaci projektové dokumentace a podkladů pro tuto dotační žádost. Realizace opravy by pak měla proběhnout pravděpodobně ještě v letošním roce. Současný neutěšený stav ale nechceme nechat jen tak. Včera byly nejhorší výmoly označeny a bylo doplněno dopravní značení upozorňující na špatný stav komunikace a v pondělí pak budou výmoly nouzově opraveny a jakmile počasí dovolí, budou opraveny tryskovou metodou Turbo.

Přesto Vám velmi prosíme o respektování dopravního značení (obytná zóna) a přizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky. 

ZPĚT NA AKTUALITY