Aktuality


Zveřejněno 20. 2. 2023

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Proběhne: 15. 04. 2023 08:00

I letos na jaře budou přistaveny kontejnery na velkoobjeový odpad. Jako tradičně byly zvoleny dva termíny, vždy pro dvě sběrná místa.

15. 4. 2023 od 8 do 12 hodin - u hasičské zbrojnice a Devětsiová (jih)

13. 5. 2023 od 8 do 12 hodin - ul. Rozmarýnová a Kosmatcová

 Do těchto kontejnerů nepatří: autodíly, pneumatiky, autobaterie, elektrospotřebiče, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady, stavební odpady a suť ani bioodpad 

Bioodpad - budou přistaveny velkoobjemové kontejnery v jiném termínu, zdarma je možné odvést do sběrného dvora v Úvalech - Sběrné suroviny D. F. nebo na obci uzavřít obstaravatelskou smlouvu na pravidelný svoz bioodpadu (za poplatek)

Elektroodpad - drobná elektroodpad je možno odevzdat do sběrné nádoby u obecního úřadu, ev. na ČOV, kde je možné zdarma odevzdat i větší vysloužilé elektrospotřebiče.

ZPĚT NA AKTUALITY