Myslivecký spolek Bažant


Účelem mysliveckého spolku je společný výkon práva myslivosti, ochrana přírody, krajiny a v ní volně žijící zvěře, jakož i ochrana životního prostředí a práce s dětmi a mládeží.

Myslivecká tradice v katastru Květnice, Dobročovice, Sluštice a Sibřina se začala rozvíjet již začátkem 20. století a to především na úrovni a z popudu místních statkářů a sedláku, kteří spolu na svých honitbách tuto činnost provozovali. Teprve začátkem 50. let se toto sdružení začalo formovat do dnešní podoby.

Myslivci na honu

MS Bažant Květnice v honitbě, která zasahuje do katastrů Květnice, Dobročovice, Sluštice a Sibřina, provádí v nočních a ranních hodinách lov černé zvěře na čekané. Myslivci žádají návštěvníky honitby, aby používali na vycházkách pouze značené cesty a v zájmu své bezpečnosti nevcházeli do hustých a nepřehledných porostů.
Aby nedocházelo k ohrožení domácích zvířat je nutné nenechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele, viz. Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. ve zněni dle č. 124/2008 Sb., zejména zákazu vlastnikům domacích zvířat nechat je pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Tímto přestupkem se majitel vystavuje uložení pokuty orgánem statní spravy myslivosti až do vyše 30 000 Kč. Při nedodrženi tohoto zakona je myslivecká straž opravněna usmrcovat toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.

Kontakt:
msbazantkvetnice@gmail.com